سرخط خبرها
خانه / خواص گیاهان دارویی / درمان نقرس و آرتروز با سورنجان یا همان گل حسرت

درمان نقرس و آرتروز با سورنجان یا همان گل حسرت

سورنجان( گل حسرت) گیاهی با گلهايى سفيد، زرد و سرخ, سورنجان (Colchicum) در كوهستان و صحرا پيش از باريدن باران مى‏رويد و برگش مماس با زمين مى‏باشد. دسقوريدوس گفته كه گل آن در آخر پائيز مى‏رويد.

سورنجان یا گل حسرت
سورنجان یا گل حسرت
سورنجان گياهى است علفى و پايا از تيره سوسنى‏ها، از دسته سورنجان‏ها كه در غالب مآخذ به نام سورنجان ضبط شده. سورنجان داراى پياز بزرگ و گوشت‏دار و محفوظ در پوششهاى نازك و ريشه افشان است.
سورنجان در مزارع مرطوب اروپا و بريتانيا مى‏رويد. در ماههاى تير و مرداد دانه‏ها از كپسولهاى رسيده جمع آورى مى‏شود. ساقه زير زمينى سورنجان را در پاييز يا بهار كنده و در سايه‏ها يا آفتاب مى‏خشكانند.
ترکیبات و اثر سورنجان:
تمام قسمتهاى سورنجان حاوى چند آلكالوئيد سمى است كه مهمترين آنها كلشي سين است. اين دارو با مقادير كم نقرس را تسكين مى‏دهد ولى با مقادير زياد، اسهال ايجاد مى‏كند و با مقادير خيلى بيشتر ممكن است سبب مرگ شود. براى گاو نيز سمّى است.
پياز سورنجان، داراى موسيلاژ، آميدون، قند، تانن و به مقدار كم از نوعى رزين و ماده‏اى سمى به نام كولشى‏سين است. دانه سورنجان داراى اسيد كاليك، روغن قند و كولشى‏سين است.

درمان نقرس و آرتروز با سورنجان یا همان گل حسرت
سورنجان داراى اثر ضد نقرس است، به‏طورى كه از اين نظر بايد سورنجان را داروى‏ اختصاصى نقرس حاد ذكر كرد. در دوران درمان نقرس با سورنجان همواره بايد به اين نكته توجه داشت كه به مجرد از بين رفتن درد و عوارض نقرس مصرف سورنجان قطع و مجددا هنگام بروز عوارض تجديد گردد.

درمان نقرس و آرتروز با سورنجان یا همان گل حسرت
درمان نقرس و آرتروز با سورنجان یا همان گل حسرت
فرآورده‏هاى سورنجان ضمن رفع عوارض نقرس، اثر شديد بر روى معده و روده دارد.
كولشى سين چون از راه كليه به تأنّى دفع مى‏شود. از اين نظر نبايد براى مبتلايان به ناراحتيهاى كليه تجويز مى‏گردد.
مقدار مصرف سورنجان جهت درمان نقرس و آرتروز:
مصرف تنطور سورنجان بدين طريق است كه ابتدا 30 تا 40 قطره و در روزهاى بعد 10 تا 15 قطره زيادتر آن را به كار مى‏برند و اين عمل را تا موقعى ادامه مى‏دهند كه بيش از 3 تا 4 بار حس احتياج به دفع در روز پيدا شود.
عصاره هيدروالكلى دانه سورنجان كه هر 1/ 0 گرم آن در 24 ساعت به صورت حب مصرف مى‏شود.
حد اكثر مصرف آن 05/ 0 در هر دفعه و 2/ 0 گرم در 24 ساعت است.
كولشى سين را نيز به‏عنوان ضد نقرس به كار مى‏برند ولى چون سمّيت زياد دارد، خطرناك است كولشى سين در مصارف داخلى به مقدار 21 تا يك ميلى‏گرم در يك دفعه و 002/ 0 گرم در 24 ساعت به كار مى‏رود.
1- نسخه جهت درمان رماتيسم و نقرس با سورنجان:
تنطور دانه سورنجان 25 گرم.
تنطور برگ آكونيت 12 گرم.
تنطور ديژيتال 5 گرم.
شراب سفيد به مقدار 1000 گرم.
پس از صاف كردن، به مقدار 8 تا 30 گرم هنگام صبح مصرف شود.
2- نسخه جهت درمان رماتيسم با سورنجان:
سولفات كينين 15/ 0 گرم.
عصاره ديژيتال 02/ 0 گرم.
گرد دانه سورنجان 05/ 0 گرم.
براى يك حب و به مقدار 2 تا 3 حب در روز. اين گياه در ايران نمى‏رويد.
سورنجان لغتى يونانى است، نيز به يونانى فلفيخ، اقتمارون، قبارون و بلبوسا، به عربى قلب الأرض و برگ آن را به سريانى قلباحمصالبنا، به شيرازى حقرير و سورنگان، به انگليسى كالچيكم روت و به هندى بربرى و جنگلى سنگهاره مى‏گويند.
پوست آن مايل به سرخى و باطنش سفيد، نرم و شيرين پر از رطوبت است.
خوراك تازه آن به مقدار زياد باعث خناق مى‏شود و كشنده است.
سورنجان داراى سه نوع مى‏باشد: يكى سفيد و شيرين، دومى مايل به تيرگى و سرخ، سومى مايل به سياهى و تلخ و مورد استفاده داخلى فقط نوع سفيد و شيرين مى‏باشد و دو نوع ديگر به‏طور ماليدنى مورد استفاده قرار مى‏گيرد.
نيروى سورنجان تا سه سال باقى مى‏ماند و به قول شيخ گرم و خشك در دوم تا سوم و گويند.
گرم در اول و خشك در دوم و بعضى سرد نوشته‏اند، نوع زرد و سفيد زخمهاى كهنه و مرطوب را خشك گرداند استعمال زياد آن ورمها را سخت و عضله‏ها را مثل سنگ مى‏كند و باعث تشنج مى‏شود.
سورنجان نافع كليه دردهاى مفاصل، مخصوصا موقع ريزش مواد به مفاصل‏ مى‏باشد. دستور: خوراك يك درم تا يك مثقال با شكر و ماليدن آن از خارج بر محل درد.
نکته: بهترین روش درمان نقرس, روماتیسم و آرتروز با سورنجان استفاده از عصاره آن و بصورت ضماد است
دستور ماليدن سورنجان: مخلوط نيم درم سورنجان سفيد با سركه بر محل درد ماليده شود.
خوراك سورنجان با فلفل و زيره نافع سستى بدن و اخراج كننده بلغم و اخلاط غليظ از جاهاى تنگ و گود در عمق بدن و قاتل كرم و كرم كدو مى‏باشد. معده را ضعيف مى‏كند و بايد با ادويه مقوى معده مثل زنجبيل و فلفل و پونه و زيره مصرف شود.
خوراك نيم درم آن با شير تازه‏اى كه با فانيد يا عسل شيرين شده باشد، سه روز پى در پى، محرّك قوه باه و زياد كننده منى مى‏باشد. حمول ساييده آن با روغن كهنه بز يا ميش نافع بواسير داخلى و درد مقعد است
ضماد سورنجان با گلاب نافع نقرس و درد آن مى‏باشد.
خوراك آن با صبر، نافع سياتيك، يرقان، درد طحال و نقرس است.
مضر معده است و مصلحش كتيرا، فانيد، شكر، قند و زعفران است. بدل آن بوزن سورنجان تربد، ثلث وزن آن افتيمون و عشر وزن آن خربق سفيد مى‏باشد.
اشتها را از بين مى‏برد و مصلحش مرباى آمله است.
چنانچه كسى سورنجان نوع سياه و سرخ سمى را خورده باشد با شير گاو، و قى كند تا دفع ضرر بشود.
بوييدن گل سورنجان باز كننده موى رگهاى بسته شده در مغز و محلل باد و نافع سر درد از سردى مى‏باشد در علاج درد مفاصل، بدلش به وزن آن برگ حنا و نيم وزنش مقل كبود مى‏باشد.
سورنجان در درجه دوم سرد و خشك است، رنگ صورت را شفاف مى‏كند و همراه با زنجبيل و زيره نافع درد و مرض نقرس مى‏باشد. استعمال زياد سورنجان بر ورم، آن را سخت و غليظ كرده و باعث تشنج مى‏شود.
سورنجان سفيد همراه با پونه، زيره و زنجبيل نافع نقرس مى‏باشد.

منابع:
گياهان دارويى، پروفسورهانس فلوك
گياهان دارويى، دكتر على زرگرى

همچنین ببینید

آرتروز زانو

رژیم غذایی برای بیماران استئوآرتریت یا آرتروز

رژیم غذایی برای بیماران استئوآرتریت یا آرتروز در طب سنتی غذاهای مفید برای درمان آرتروز …

یک دیدگاه

  1. بسیارعالی وكامل بود متشكرم