سرخط خبرها
خانه / بیماریها / شب ادراری

شب ادراری

هنوز علل اصلى بيمارى شب ادرارى كودكان به خوبى معلوم نشده است، اما شلى عضله‏ى تنگ‏ كننده و پرآبى بدن عامل بزرگى در پيدايش اين بيمارى است. همچنين مشكلات اعصاب و روان نيز در اين بيمارى نقش دارند، اگر از روى بى‏همتى كودك يا خواب سنگين و يا لجبازى كودك نباشد و مربوط به عضله‏ى ذكر شده باشد، درمان زير مؤثر خواهد بود.

شب ادراری

توصيه مى‏شود قبل از شروع مصرف دارو تا تمام شدن مصرف دارو و بهبودى كامل نكات زير را مورد توجه قرار دهيد:

1- از كودك بخواهيد كه قبل از خوابيدن ادرار كند. حتى يك قطره.

2- از عصر به بعد به او مايعات مخصوصا چاى يا هندوانه ندهيد.

3- خودتان همت كنيد و يك يا دو مرتبه در طول شب كودك را بيدار كرده و او را به ادرار كردن وادار كنيد.

4- او را در بستر بسيار گرم يا بسيار سرد نخوابانيد.

5- در طول شبانه‏روز با او رفتار ملايم همراه با نوازش و دلجويى داشته باشيد.

6- به آنها هميشه آرامش و روحيه بدهيد.

7- آنها را تنبيه نكنيد و اجبارا به كارى وادار نسازيد.

8- حركات، رفتار و كردار كودكان ديگر را به رخ او نكشيد و حس حسادت را در كودك بيدار نكنيد.

9- شب ادرارى او را در حضور خودش با ديگرى در ميان نگذاريد.

10- خوراكى‏هايى كه طبيعت آنها سرد هستند به او نخورانيد و در عوض از خوراكى‏هايى كه طبيعت گرم دارند استفاده كنيد.

براى درمان شب ادرارى:

زيره، تخم مورد، كندر خوراكى، پودينه، تخم شاهى و گشنيز خشك از هر كدام 20 گرم، همه را نرم بساييد و با 40 گرم گل قند عسلى و 500 گرم عسل مخلوط كرده و هر صبح و شب يك قاشق شربت‏خورى از آن را به كودك بخورانيد.

* كندر خوراكى و بلوط از هركدام 30 گرم، تخم شاهى 60 گرم، سياهدانه 100 گرم، همه را مخلوط كرده و نرم بساييد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را با مقدارى شربت قند مخلوط كنيد و به كودك بخورانيد و يا كوبيده‏ها را با شكر ساييده مخلوط كرده و روزى سه قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* تخم سداب، انقوزه، عود و مصطكى از هركدام 10 گرم و زعفران نيم مثقال، همه را مخلوط بساييد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* بلوط، گل سرخ و گلنار را مساوى بكوبيد، بعد با مقدارى اطريفل صغير آميخته و صبح و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* هر صبح و شب، هربار يك قاشق چاى‏خورى بلوط ساييده شده را به او بخورانيد و چون بلوط يبوست ايجاد مى‏كند روزى چند عدد انجير خشك يا آب انداخته را به او بخورانيد.

* كنجد سياه را بكوبيد و با شكر ساييده مخلوط كنيد. هر صبح و عصر يك قاشق غذاخورى از آن را به او بخورانيد.

* روى مهره‏هاى پشت او را هر شب با روغن سداب يا روغن سياهدانه يا روغن كنجد مالش دهيد.

* زعفران 1 گرم، اگير تركى، قرفه، كندر خوراكى، تخم مورد، بسباسه، جوز هندى و خولنجان از هركدام 10 گرم، سعد كوفى، بلوط، سياهدانه و سنبل الطيب از هركدام 20 گرم، بهمن سرخ و بهمن سفيد از هركدام 50 گرم و مغز يك عدد قرص كمر، همه را نرم بساييد، بعد با يك كيلو عسل مخلوط كنيد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* كندر، سعد، خولنجان، تخم مورد، گلنار فارسى و تخم خرفه، همه را به نسبت مساوى نرم بساييد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد و همان مقدار را با مرباى بالنگ يا عسل مخلوط كنيد و به او بخورانيد.

* هر روز صبح 5 گرم استوخدوس را بجوشانيد و آب آن را با عسل شيرين كنيد و به او بدهيد.

* مصطكى رومى و هليله‏ى سياه از هركدام 10 گرم و بلوط 5 گرم، همه را بساييد و هنگام عصر به او بخورانيد و 15 روز تكرار كنيد.

* زيره‏ى كرمانى، كندر خوراكى و تخم مورد از هر كدام 5 گرم، همه را مخلوط بكوبيد و به او بخورانيد و اين كار را تا 15 روز ادامه دهيد.

* سعد كوفى، خولنجان، عود، بلوط، قرفه و كندر خوراكى را به نسبت مساوى نرم بكوبيد و با عسل مخلوط كنيد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* صندل سرخ و صندل سفيد از هركدام 5 گرم، كندر خوراكى، اگير تركى، صمغ عربى، طباشير هندى، تخم خرفه، تخم مورد، اقاقيا و گلنار فارسى از هركدام 10 گرم. هماض 30 گرم و عدس 50 گرم، همه را نرم بساييد و با 500 گرم عسل مخلوط كنيد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* هيل قرابى، سعد كوفى، بلوط، تخم سداب، كندر خوراكى، تخم مورد، جوز هندى، بسباسه، ميخك، هليله‏ى سياه و سياهدانه از هركدام 10 گرم، همه را مخلوط و نرم بساييد، بعد 500 گرم انجير خشك را بپزيد، سپس انجيرها را بكوبيد و با داروهاى كوبيده شده و 500 گرم عسل مخلوط كرده و در جاى خنك نگهدارى كنيد. صبح، ظهر و شب هربار يك قاشق غذاخورى از آن را به او بخورانيد.

* صد گرم پوست انار خشك را نرم بساييد و با همان اندازه شكر ساييده شده مخلوط كنيد و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* دويست گرم گشنيز خشك را با 200 گرم شكر مخلوط كرده و بساييد و هر روز عصر يك قاشق غذاخورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* شيردان خرگوش را بكوبيد و به او بخورانيد.

* هر شب بعد از صرف شام، يك قاشق چاى‏خورى رازيانه‏ى كوبيده شده را با يك قاشق چاى‏خورى دانه‏هاى اسفند سالم (نكوبيده) مخلوط كنيد و بدون اينكه دندان روى آنها گذاشته شود بلع كند. صبح‏ها يك زرده‏ى تخم‏مرغ خام را با عسل مخلوط كنيد و به او بخورانيد.

* زنجبيل، دارفلفل، دارچين، جوز هندى و ميخك از هركدام 10 گرم، مصطكى 20 گرم و صبر زرد 5 گرم، همه را نرم بساييد و با 150 گرم پودر عصاره‏ى شيرين‏بيان مخلوط كنيد، بعد همه را با 500 گرم عسل تركيب و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را ميل فرماييد.

بوعلی                             بوعلی باب سلامتی                بوعلی                بوعلی باب سلامتی

منبع: حاجى شريف، احمد، دائرة المعارف گياه درمانى ايران

همچنین ببینید

شب ادراری

درمان شب ادراری در طب سنتی

درمان شب ادراری در طب سنتی شب ادرارى یعنی ادرار کردن بدون اراده در عالم …