سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان زخم کلیه و مثانه با پنیرک

درمان زخم کلیه و مثانه با پنیرک

خواص و کاربرد پنیرک :
در هند از گیاه پنیرک به عنوان داروى لعابدار نرم‏ کننده و خنک کننده و تب‏ بر استفاده مى‏ شود و در موارد ناراحتى ‏هاى غشاهاى مخاطى مجارى ریه و مجارى مثانه و ادرار تجویز مى‏ شود. به شکل ضماد نیز در استعمال خارجى براى رفع التهاب هاى پوست کاربرد دارد. در مناطق مختلف خاور دور از برگها و گلهاى پنیرک که داراى لعاب فراوان است براى نرم کردن سینه و به صورت غرغره براى شست‏وشوى دهان مصرف مى‏ کنند.
پنیرک دارویى براى معالجه برونشیت و ورم حلق و گلو مى ‏باشد.
به علاوه پنیرک مدّر است و براى معده و طحال نافع مى‏ باشد. ۳۰ گرم برگ خشک پنیرک در یک لیتر آب مى ‏جوشانند و به عنوان نرم ‏کننده و مسکّن مى‏ خورند.

از نظر طبیعت پنیرک طبق رأى حکماى طب سنتى کمى سرد و تر است و عده ‏اى آن را معتدل مى ‏دانند و در مورد خواص آن معتقدند که پنیرک اعتدال‏ دهنده و ملیّن است. اخلاط غلیظه را رقیق و اخلاط خیلى رقیق را معتدل مى‏ نماید. انسداد مجارى کبد را باز مى‏ کند و موجب ازدیاد ترشح ادرار و شیر مى‏ شود. ضماد ساییده برگ آن براى شکستگى اعضا و تحلیل ورم هاى گرم و گزیدن زنبور مفید است. اگر با روغن زیتون مخلوط و تهیه شود براى سوختگى آتش و باد سرخ و گزیدن عقرب نافع است.

خوردن دم‏کرده شاخه و برگ پنیرک با شکر براى سرفه و رفع خشونت صدا که ناشى از حرارت و خشکى باشد و همچنین براى یرقان، زخم معده، شکم‏روش و سوزش مجراى ادرار مفید است.

ضمادى که از ریشه و برگ پنیرک تهیه شود براى درد پشت مفید است. نشستن در آب دم‏کرده برگ آن براى نرم کردن ورم هاى مقعد و استحکام عضلات رحم نافع است.

تخم پنیرک سرد و تر است و داراى لعاب زیادى است و براى سرفه‏ هاى گرم و خشک، گرفتگى آواز، تقویت روده‏ ها، لینت شکم، زخم کلیه و مثانه و رفع سوزش داروهاى گرم و ضماد تخم و برگ آن براى گزیدن زنبور مفید است.

تنقیه پنیرک براى رفع سوزش روده‏ ها، رحم و مقعد و ضماد تخم آن با جو پوست گرفته براى ورم هاى گرم و دردناک سفت نافع است. تخم آن براى معده ‏هاى ضعیف مضرّ است براى رفع عوارض تخم آن باید از ربّ میوه یا کمپوت میوه استفاده کرد. مقدار خوراک از تخم آن تا ۲۰ گرم است.

خوردن دم‏کرده گل پنیرک براى زخم کلیه و مثانه نافع است و اگر از سرشاخه‏ هاى گلدار آن استفاده شود براى درد روده و مثانه مفید است.

دم‏کرده گل پنیرک: ۱۰ گرم گل پنیرک را در ۱ لیتر آب جوش دم کرده و صاف نمایند و به عنوان نرم ‏کننده سینه و سایر خواص آن بتدریج فنجان فنجان‏ بیاشامند.

ترکیبات شیمیایى‏ پنیرک
از نظر ترکیبات شیمیایى در برگهاى پنیرک کبیر تانن یافت مى‏ شود و به علاوه در برگها در حدود ۰۱۸/ ۰ درصد یک ماده فعّال وجود دارد که محرّک عضلات صاف رحم و روده‏ ها مى ‏باشد.
طبق گزارش دیگرى در گل پنیرک مقدار کمى ماده رنگى به نام مالوین‏ یافت مى ‏شود که در اثر هیدرولیز به گلوکوز و مالوی‏نین‏ تجزیه مى ‏شود. در تمام اندام گیاه مقدار قابل ملاحظه ‏اى در حدود ۲۰- ۱۵ درصد لعاب وجود دارد و مطالعات دیگرى نشان مى ‏دهد که لعاب گلهاى پنیرک شامل مواد ال- آرابینوز ، ال- رامنوز ، دى- گالاکتورونیک اسید و … مى ‏باشد
در برگهاى پنیرک نیز مقدار زیادى لعاب وجود دارد که در آن ویتامینهاى‏B 2 ,B 1 ,A وC مشخص شده است و لعاب آن اثر نرم‏ کننده مدفوع را در روده‏ هاى بزرگ دارد.

منبع: میر حیدر، حسین، معارف گیاهى، ۸جلد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى – تهران، چاپ: هفتم، ۱۳۸۵ ه.ش.