سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان بواسیر با بهترین نسخه های طب سنتی

درمان بواسیر با بهترین نسخه های طب سنتی

درمان بواسیر با بهترین نسخه های طب سنتی
برای درمان بواسیر حتما باید به تغذیه سالم اهمیت داد

درمان بواسیر با طب سنتی:
اگر بیمار پرخون و چاق و مبتلا به فشار خون باشد، فصد نمایند و خون کم کنند. سپس جوشانده هلیله تجویز نمایند

و پرهیز از غذاهاى غلیظ از شور، سوداوى مثل گوشت گاو، آهو، شتر، ماهى شور و گوشت سایر حیوانات وحشى، بادنجان، عدس، کلم، خرما، پنیر و آب خیلى سرد لازم است

و بایستى مدام طبع نرم و لینت مزاج برقرار باشد که این خیلى مهم است. هلیله یا آمله یا اطریفل صغیر و مقل براى لینت مزاج به کار برند، بعد از تنقیه و نرم کردن طبع اگر دردى در کار باشد از پخته برگ کلم، پوست خشخاش، روغن، گل و سفیده تخم‏ مرغ براى تسکین درد استفاده نمایند.

اولین نسخه درمان بواسیر در طب سنتی:
این دارو براى ضماد به محل بواسیر تجویز مى ‏شود، مرهم سفیداب مفید است به فرمول زیر:
کندر ۵ گرم‏
مرمکى ۵ گرم‏
مصطکى ۵ گرم‏
ریشه انجبار ۱۰ گرم‏
گل ارمنى ۱۰ گرم‏
گلنار ۱۰ گرم‏
مازو ۵ گرم‏
بلوط ۵ گرم‏
تخم مورد ۵ گرم‏
میوه کاج ۱۰ گرم‏
گل سرخ ۵ گرم‏
همه را نرم کوبیده در موم حل کرده استعمال نمایند به صورت شیاف یا ساییده داروها را در کمى روغن زیتون حل کرده به صورت ضماد استعمال شود.

دومین نسخه درمان بواسیر در طب سنتی:
سفیداب قلع ۱۰ گرم‏
اکسید دوزنگ ۵ گرم‏
اسید بوریک ۵ گرم‏
وازلین استریل ۲۵ گرم‏
پیاز ۱ عدد
در روغن ریخته خوب له کرده به محل مقعد ضماد کنند این دارو در روغن کوهان شتر بپزند مفید و مؤثرتر است.

سومین نسخه درمان بواسیر در طب سنتی:
تخم شبت ۵ گرم‏
مغز ناخنک ۵ گرم‏
گل بنفشه ۵ گرم‏
گل خطمى ۵ گرم‏
گل پنیرک ۵ گرم‏
خیلى نرم کوبیده، ساییده با روغن گل یا روغن بنفشه آمیخته ضماد نمایند.

چهارمین نسخه درمان بواسیر در طب سنتی:
مغز ناخنک ۵ گرم‏
گل خطمى ۵ گرم‏
پوست خشخاش ۵ گرم‏
تخم کتان ۱۰ گرم‏
نرم ساییده در سفیده تخم‏ مرغ حل کرده استعمال نمایند.

پیه مرغ ۲۵ گرم، مقل ۵ گرم، میعه ۵ گرم، مغز ساق قلم یک گاو یک عدد پیه و مغز ساق قلم گاو را حل کرده داروها را در این روغن ریخته مخلوط و حل نمایند. سپس داروهاى نرم شده فوق را اضافه کرده خوب بسرشند از این پماد به محل مقعد ضماد نمایند. تخم تره، خیار دشتى، سیاه‏دانه، دانه اسفند و کندر را روى آتش ریخته بخور دهند، چنانچه گفته شد این دستورات براى موقعى است که درد وجود داشته باشد، حال اگر درد و المى در کار نباشد از داروهاى خشک ‏کننده استفاده نمایند.

نسخه خشک ‏کننده خون بواسیر:
مورد، میوه کاج، اقماع بادنجان، ریشه کبر یا خیار دشتى، شحم حنظل، مر، مقل، پوست انار، زردچوبه، عفض، کندر، دانه اسفند، تخم پیاز از این داروها هم به صورت بخور و هم مى ‏توان چندتاى آنها را نرم کوبیده در آب تره ریخته به محل مقعد ضماد نمایند و مدتى مرتبا با روغن زیتون کهنه محل را ماساژ دهند. کندر و خون سیاوشان را نرم کوبیده به صورت پودر به موضع بواسیر بپاشند.

نسخه دیگر درمان بواسیر در طب سنتی:
پوست انار ۱۰ گرم‏
بلوط ۵ گرم‏
کندر ۵ گرم‏
میوه کاج ۱۰ گرم‏
نرم کوبیده با آب انگور جوشانده صبح و عصر ضماد نمایند اگر بواسیر با درد و پرخونى همراه بوده، خونى خارج نشود و ورم آن نیز زیاد شده باشد بیمار را بایستى در آب گرم نشانند.
با روغن زیتون یا روغن کرچک و یا روغن مغز ساق گاو محل را چرب نمایند یا کوهان شتر بمالند تا نرم شود، در اینجا براى لینت مزاج و پاکسازى بدن از جوشانده هلیله استفاده باید نمود.

نسخه براى خونریزى‏ هاى بواسیر:
پوست انار ۲۰۰ گرم‏
مازو ۱۵ گرم‏
تخم مورد ۲۰ گرم‏
دکمه یا تخم گل ۲۵ گرم‏
همه را جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند.

نسخه دیگر درمان بواسیر در طب سنتی:
سفیداب قلع را در آب بارهنگ حل کرده ضماد نمایند.

نسخه دیگر درمان بواسیر در طب سنتی:
بابونه ۵ گرم‏
گل بنفشه ۵ گرم‏
مغز ناخنک ۱۰ گرم‏
تخم شنبلیله ۲۰ گرم‏
تخم کتان ۱۰ گرم‏
برگ خطمى ۵ گرم‏
گل سرخ ۵ گرم‏
نرم کوبیده بپزند تا مثل خمیر شود گرم گرم ضماد نمایند.

نسخه دیگر درمان بواسیر در طب سنتی:
کندر ۵ گرم‏
مصطکى ۵ گرم‏
صبر ۵ گرم‏
گل ارمنى ۵ گرم‏
خون سیاوشان ۵ گرم‏
همه را نرم کوبیده با سفیده تخم‏مرغ و یا با آب بارهنگ خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.

نسخه براى بخور درمان بواسیر در طب سنتی:
کندر ۵ گرم‏
مصطکى ۵ گرم‏
صبر ۵ گرم‏
گل سرخ ۵ گرم‏
برگ مورد ۱۰ گرم‏
مرزنجوش ۵ گرم‏
مخلوط کرده صبح و عصر بخور دهند.

نسخه براى خونریزى درمان بواسیر در طب سنتی:
کندر ۵ گرم‏
گل ارمنى ۱۰ گرم‏
پوست انار ۱۰ گرم‏
مازو ۵ گرم‏
بلوط ۵ گرم‏
همه را نرم بسایید پس از مخلوط کردن خمیر کرده صبح و عصر ضماد نمایند.

نسخه براى حمام دارویى درمان بواسیر در طب سنتی:

برگ خطمى، گل پنیرک، گل بنفشه، برگ ریحان کوهى، سبوس گندم، جو مقشر، بومادران، شبت، شنبلیله همه را جوشانده بیمار در آب آن بنشیند.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
آدرس سایت ما: www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

افسنطين‏

درمان ورم معده یا گاستریت با افسنطین‏

درمان ورم معده یا گاستریت با افسنطین‏ در طب سنتی طبیعت افسنطین‏ : گرم و …