سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / تنظیم کردن قاعدگى‏ در طب سنتی

تنظیم کردن قاعدگى‏ در طب سنتی

تنظیم کردن قاعدگى‏ در طب سنتی
اگر دچار قاعدگى نامنظمى هستید، براى تنظیم کردن آن ضمن پرهیز از خوردن گشنیز تازه و تخم گشنیز باید از خوراکى‏ هایى استفاده کنید که تنظیم کننده‏ ى پریود هستند، مانند: هویج یا آب هویج، زردک یا آب زردک، لوبیا، سیر، جعفرى تازه یا تخم جعفرى و روغن‏هاى گیاهی.

برای تنظیم کردن قاعدگى‏ همچنین مى ‏توانید مغزهاى هسته ‏ى هلو را بکوبید و در آب انگور بخیسانید و آن آب انگور را بنوشید.

قاعدگی
قاعدگی
* هربار ۲۵ تا ۴۰ گرم، ترخون را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف‏ کرده ‏ى آن را برای تنظیم کردن قاعدگى به مرور بنوشید.

* سى گرم، برگ و گل همیشه ‏بهار را در یک لیتر آب جوش دم کنید و ۸ روز قبل از شروع پریود، بعد از هر غذا یک فنجان برای تنظیم کردن قاعدگى بنوشید.

* بیست گرم، گل خشک اسطوخدوس را در یک لیتر آب بجوشانید و آب صاف‏ کرده ‏ى آن را قبل از هر غذا یک فنجان برای تنظیم کردن قاعدگى بنوشید.

عقب ‏افتادگى قاعدگى
در بعضى مواقع که خانم‏ها به موعد معمول و مرسوم همه ماه که قاعده مى‏ شده ‏اند، قاعده نمى‏ شوند (خون نمى ‏بینند)، درصورتى ‏که در آن ماه نزدیکى نداشته و شک به حامله بودن نداشته باشند، ممکن است در اثر بادپیچ یا علت دیگرى بوده باشد.

لذا براى باز شدن خون باید سه شب و هر شب گنه‏ گنه تلخ را به اندازه‏ ى ۲ نخود در یک عدد کپسول خالى پر کنید و موقع خواب جهت عقب ‏افتادگى قاعدگى بخورید.

* گل ریواس، گل گاوزبان، گل هماض، گل بابونه ‏ى شیرازى، سنبل الطیب، ریشه‏ ى کلمبو، ریشه‏ ى اریسا، گل بومادران، مریم نخودى و ریشه‏ ى شاه‏توت از هرکدام ۴ مثقال، همه را پس از نیم‏کوب کردن، اول در آب سرد بشویید، بعد در پنج لیتر آب بجوشانید تا دو لیتر بماند، بعد صاف کنید و ۴ روز و روزى چهار مرتبه آب آن را با نبات شیرین کرده و برای عقب ‏افتادگى قاعدگى میل کنید.

*جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى کاکنج، مغز ناخنک نیم‏کوب شده و بادرنجوبه از هرکدام ۱ مثقال را باهم مخلوط کرده و بجوشانید و ۳ روز، صبح ناشتا آب آن را بخورید.

* کاکنج، مریم نخودى و گل بومادران از هرکدام ۱ مثقال بجوشانید، بعد آب آن را با شکر قرمز مخلوط کرده و روزى سه بار و هر مرتبه نصف استکان از آن را برای درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى بخورید.

* جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى کاکنج، ریشه‏ ى شاه‏توت و ناخنک نیم‏کوب شده از هرکدام ۱ مثقال، همه را بجوشانید و سه ۳ روز، صبح ناشتا آب آن را بخورید و اگر وسط روز حال استفراغ و دل‏آشوبى دست داد؛ ۱۰۰ گرم ماست را دوغ کنید و بخورید.

* پوست گنه ‏گنه، پوست بید، خرنوب شامى و خربق را مساوى نیم‏کوب کرده، بجوشانید و روزى سه بار و هر مرتبه نصف استکان آب آن را جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى بنوشید.

* مشک ترامشک، ریشه‏ ى خطمى، گل خطمى، بادرنجوبه، پوست هلیله ‏ى زرد، تخم زردک، کاکنج، تخم خطمى، تخم شوید، تخم کرفس، تخم شاهى، تخم هویج‏ فرنگى، شاهتره، افسنطین، بومادران، درمنه‏ ى ترکى، آویشن شیرازى، بابونه ‏ى شیرازى، ریشه‏ ى مجو، سنامکى، گل محمدى، رازیانه، سیاه دانه، ناخنک و مخلصه از هرکدام ۳ مثقال را نیم‏کوب کنید، بعد بیست قسمت کرده و هر قسمت آن را یک روز صبح، جوشانده و ناشتا آب آن را جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى بخورید.

* جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى ده گرم زعفران را پس از کوبیدن، در یک لیتر آب جوش دم کنید و هر روز صبح، ظهر و شب و هربار یک استکان از آن را بخورید.

باز کردن قاعدگى‏
براى باز شدن قاعدگى ماهیانه ضمن پرهیز از خوردن گشنیز باید خوراکى‏ هایى که قاعده‏ آور است را بیشتر استفاده کنید،

تمام داروهای باز کننده قاعدگى‏
زعفران، مرزه، کرفس، سیاهدانه، تخم یونجه، تخم جارو، زیره ‏ى سیاه، انیسون، ترب پخته، کنجد بوداده، پسته ‏ى وحشى، کرفس شلغمى، برگ و ساقه ‏ى کرفس کوهى، کاکنج، آب جوشانده‏ى مریم‏ نخودى، آب جوشانده ‏ى افسنطین، آب جوشانده‏ى پرسیاوش، شنبلیله، آب جوشانده ‏ى مشک ترامشیع و آب دم‏کرده‏ ى آویشن شیرازى.

نسخه جهت باز کردن قاعدگى‏:
همچنین مى‏ توانید افسنطین، آمله، آویشن، انیسون، بابونه، بادرنجوبه، بومادران، رازیانه، پرسیاوشان، تاج‏ریزى، تخم خطمى، گل خطمى، ریشه‏ ى خطمى، درمنه‏ ى ترکى، ریوند چینى، رناس، زنیان، سیاه دانه، کنجد، سنامکى، پودر شیرین‏ بیان، شاهتره، تخم هویج، نخود خام، تخم شوید، تخم شاهى، کاکنج، تخم جارو، کلپوره، تخم کرفس، گل محمدى، مخلصه، مریم نخودى، مشک ترامشیع، گل نیلوفر، ناخنک، پوست هلیله‏ ى زرد، گل ریواس، هماض و ریشه‏ ى توت از هرکدام ۳ مثقال، همه را مخلوط و نیم‏کوب کنید، بعد به بیست قسمت مساوى تقسیم کرده و هر روز یک قسمت آن را بجوشانید و آبش را صاف و شیرین کرده و صبح ناشتا بنوشید و تفاله‏ ى آن را مجددا بخیسانید و شب، بازهم بجوشانید و آبش را مصرف کنید.

نسخه های دیگر جهت باز کردن قاعدگى‏:
* روزى سه بار و هر مرتبه یک قاشق غذاخورى تخم هویج را در یک فنجان آب جوش ریخته، دم کنید و برای باز کردن قاعدگى بخورید.

* جهت باز کردن قاعدگى شانزده نخود اشنان کوبیده شده را میل کنید.

* برای باز کردن قاعدگى یک عدد بادام تلخ را بکوبید و از جلو به خود برگیرید.

* پانزده گرم تخم رازیانه را در یک لیتر آب جوش دم کنید و با هر غذاى روزانه یک استکان آب آن را برای جهت باز کردن قاعدگى بنوشید.

* صد گرم ریشه‏ ى تازه‏ى جعفرى را در یک لیتر آب بجوشانید و آبش را برای باز کردن قاعدگى بنوشید.

* جهت باز کردن قاعدگى ۲ مثقال گل مرزه‏ ى کوبیده شده را با سرکه و نمک بخورید.

* نخود را با کنجد بجوشانید و جهت باز کردن قاعدگى میل کنید.

* جهت باز کردن قاعدگى آب لپه ‏ى پخته شده را همراه با آب شنبلیله، آب زنجبیل پخته و آب تمر هندى از هرکدام یک استکان، در طول روز بنوشید و دو روز این کار را تکرار کنید.

* شش مثقال برگ گزنه را در دو لیوان آب و یا ۴ مثقال ریشه ‏ى گزنه را در دو لیوان آب بجوشانید و آب صاف‏ کرده‏ ى آن را جهت باز کردن قاعدگى مصرف کنید.

* جهت باز کردن قاعدگى برگ آفتاب‏گردان تازه را آب بگیرید و نصف استکان بنوشید.

* بذر و بیخ کرفس را پس از نیم‏کوب کردن بجوشانید و آب آن را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

*جهت باز کردن قاعدگى پنبه ‏اى را در عرق بهارنارنج فرو کنید و از جلو بردارید.

* بذر کرفس، بیخ کرفس، بادیان و مشک ترامشیع را به میزان مساوى جوشانده، سپس آب صاف کرده‏ ى آن را با نبات شیرین کنید و جهت باز کردن قاعدگى بنوشید.

* جهت باز کردن قاعدگى کاکوتى، افسنطین، آویشن شیرازى، بابونه‏ ى شیرازى، بادرنجوبه، پرسیاوش، ریشه‏ ى خطمى، تخم کرفس، تخم شوید، سنامکى، گل محمدى، رازیانه و ریوند چینى از هرکدام ۲ مثقال را ده قسمت کنید و هر قسمت را یک روز صبح ناشتا بجوشانید و آبش را بخورید.

* مشک ترامشیع، ریشه‏ ى خطمى، گل خطمى، تخم کرفس، تخم شوید، بادرنجوبه، شاهتره، پوست هلیله ‏ى زرد، رازیانه و پرسیاوش از هرکدام ۲ مثقال برداشته و پس از نیم‏کوب کردن، سه قسمت کنید و هر روز صبح ناشتا یک قسمت از آن را بجوشانید و آبش را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

* کاکنج، مریم‏ نخودى و گل بومادران از هرکدام ۳ مثقال را برداشته و پس از نیم‏کوب کردن، سه قسمت کنید و هر روز صبح ناشتا یک قسمت از آن را بجوشانید و آبش را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

*جهت باز کردن قاعدگى ریشه‏ ى شاه‏ توت، مغز ناخنک و کاکنج از هرکدام ۳ مثقال را پس از نیم‏کوب کردن سه قسمت کنید و سه روز صبح ناشتا، جوشانده و آبش را بنوشید.

* گل ریواس، گل گاوزبان، گل هماض، گل بابونه، گل بومادران، ریشه‏ ى هلیمون، ریشه ‏ى اریسا، مریم نخودى و ریشه‏ ى شاه ‏توت از هرکدام ۲ مثقال را پس از نیم‏کوب کردن، ده قسمت کرده و هر روز صبح ناشتا جوشانده و آبش را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

* جهت باز کردن قاعدگى بادیان و پودر شیرین ‏بیان از هرکدام ۵ گرم، گل قافث، تخم خطمى، سنبل الطیب و گل گاوزبان از هر کدام ۱۰ گرم، مغز تخم خربزه، مغز تخم کافشه و گل بنفشه از هرکدام ۱۵ گرم و ریشه‏ ى کاسنى ۲۵ گرم، همه را نیم‏کوب کنید و با ۲۰۰ گرم مویز قطعه‏ قطعه شده مخلوط کرده، سپس به ۱۵ قسمت مساوى تقسیم کنید، هر قسمت از آن را یک روز صبح بجوشانید و بعد آبش را صاف و شیرین ساخته بنوشید، بعد تفاله‏ ى آن را نیز مجددا در آب جوش خیسانده و شب هنگام، باز در همان آب بجوشانید و آب آن را مصرف کنید.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی “بوعلی باب سلامتی”
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

افسنطين‏

درمان ورم معده یا گاستریت با افسنطین‏

درمان ورم معده یا گاستریت با افسنطین‏ در طب سنتی طبیعت افسنطین‏ : گرم و …