سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / بهترین آب های نوشیدنی

بهترین آب های نوشیدنی

بهترین آب های آشامیدنی
بهترین آب برای نوشیدن‏ شخص اعم از اینکه در وطن اقامت کند یا مسافر باشد آبى است که چشمه آن از سمت مشرق و سبک و روشن باشد.
گرامى ‏ترین آبها علاوه بر صفات فوق آنست که محل پیدایش و خروج آن نیز از طرف طلوع خورشید باشد در تابستان یعنى از سمت مطلع تابستانى.
سالمترین و بهترین آنها آبى است که با داشتن صفات مزبور از محل خود بجوشد و مجراى آن شکاف تپه‏ ها و کوههاى خاکى باشد.
آب با وصف مذکور در زمستان سرد و در تابستان ملین طبع است و براى اشخاص محروى بسیار نافعست.
اما آب شور و آبهاى سنگین موجب یبوست معده مى‏ شود.
آب برف و آب یخ براى غالب مزاجها مضر و خطرناک است.

آب باران سبک و گوارا و صاف است و براى کلیه‏ ى اجسام نافع است در صورتى که زیاد نماند و در مخزن خود زمانى دراز حبس نشود.(تذکر سایت بوعلی باب سلامتی : قابل ذکر است که در حال حاضر بدترین و سمی ترین آب, آب باران است بخاطر آلودگی های هوا چون در قدیم آلودگی هوا وجود نداشته معمولا تو کتب طب سنتی اینجور بیان شده)

اما آب چاه شیرین و صاف است و سودمند می باشد بشرطى که همیشه جریان داشته باشد و در زمین محبوس نشود.
اما آب دره‏ها و گودیها گرم و غلیظاند خصوص در تابستان‏ چون راکد است و آفتاب دائما بر آن می تابد و گاهى خوردن چنین آبى باعث غلبه و تحریک صفراء مى‏ شود.

تهیه و تنظیم از گروه بوعلی باب سلامتی
برگرفته از کتاب طب الرضا
www.boalii.ir

همچنین ببینید

آب

مضرات آب زیاده خوردن از زبان ابو علی سینا

مضرات آب زیاده خوردن از زبان ابو علی سینا عوارض مصرف زیاد آب: اولین ضرر …