سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / سیاتیک از نگاه طب سنتی

سیاتیک از نگاه طب سنتی

سیاتیک از نگاه طب سنتی
سیاتیک چیست؟
سیاتیک دردى است که از کمر و یا از کنار لگن گرفته و به پا مى‏ زند و از کنار خارجى پا تا زانو و گاه تا انتهاى پا مى‏ رود در این افراد سرخى یا کبودى وجود ندارد این درد معمولا به کمر یا لگن مربوط مى‏ شود و به عصب سیاتیک اثر کرده و در راستاى عصب سیاتیک حرکت مى‏ کند

اگر این درد بدون ورم و آثار حرارت باشد مزاجش سرد است ولى اگر با ورم عضو توأم باشد و هنگام فعالیت و راه رفتن درد شدت پیدا کند و هنگام استراحت ساکت باشد جزء دردهاى مفصلى گرم مزاج بشمار مى‏ آید و اگر در هنگام راه رفتن و استراحت در شدت درد تفاوتى نباشد و یا در هنگام استراحت درد شدت یابد در اثر ازدیاد رطوبات خون و سردى مزاج بیمار و تجمع اخلاط رطوبى در دستگاه گوارش این بیمارى عارض شده است.

امّا نوع گرم مزاج این بیمارى لازم است جهت مداوا و قبل از هر چیز روى ورم یا محل درد متناسب با شدت درد و بنیه بیمار چند عدد زالو انداخته شود و پیاز عنصل را با آب‏غوره بمالند و نمک طعام را در آب‏غوره ریخته به عضو بمالند و از منضج و مسهل‏هاى معتدل استفاده کنند و امّا نوع سرد مزاج این بیمارى که بسیار شایع است انداختن زالو براى این افراد درصورتى‏که در پا احساس سرى و سردى نکنند خوب است ولى اگر در پا احساس سرس و سردى و آثار کم‏خونى مشاهده شود انداختن زالو صلاح نیست براى مداواى این افراد باید از منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج استفاده شود و از داروهاى ضمادى پیاز عنصل با آب گرم، عصاره شیرین‏ بیان با گلاب گرم کرده، مخلوطى از پودر سالیسیلات با آب جوشانده توکلیجه، پودر زعفران با شیرابه فرفیون، پودر فلفل سیاه با قدرى نمک طعام یا آب جوشانده عاقرقرحا را مخلوط کرده به عضو بمالند.

اگر درد شدید باشد بذر البنج را با قدرى تریاک و قدرى دانه اقاقیا بکوبند و با شیر گاو مخلوط کرده بر عضو بمالند و با روغن‏هاى گرم مزاج مانند روغن سوسن، روغن گنه‏گنه، روغن سیر، روغن دارچین، روغن گوگرد و امثالهم عضو را چرب کرده مالش دهند و از غذاهاى رطوبى و داروهائى که اخلاط و رطوبات بدن را زیادتر مى‏کنند بپرهیزند و در جاهاى مرطوب و کم آفتاب زندگى نکنند.
ورزش درمانی زیر هم برای درمان کمر درد و سیاتیک بسیار مفید است

ورزش درمانی برای کمر درد  و سیاتیک
ورزش درمانی برای کمر درد و سیاتیک

تهیه و تنظیم از گروه بوعلی باب سلامتی

همچنین ببینید

کمر درد

ضماد کمر درد برای درمان کمر درد

ضماد کمر درد برای درمان کمر درد و درد سیاتیک و پشت درد این ضماد …