سرخط خبرها
خانه / خواص گیاهان دارویی / خواص گیاه دارویی قدومه

خواص گیاه دارویی قدومه

گیاه دارویی قدومه
قدومه  گياهى است از تيره صليبيان كه علفى است و قدومه داراى گلهاى كوچك و زرد رنگ مى‏باشد و معمولًا در كنار جاده‏ها روئيده مى‏شود. در قدومه اسانس گوگرددارى وجود دارد. دانه‏هاى قدومه به عنوان ضد اسكوربوت و مدر خلطآور به صورت شربت يا دم كرده مصرف مى‏شود ميوه گیاه دارویی قدومه خورجين است؛

خواص گیاه دارویی قدومه
خواص گیاه دارویی قدومه

اسم های مرسوم گیاه دارویی قدومه:
قدومه شيرازى، اروسمين، اروسم، بلغم الزنيس، فجل الجمال، تودرى، توذرى، توذريج، سماره، ماردرخت، قصيصه، درينه، اسحار، بذر الهواء، بذر خمخم، جنفج، اشجاره، اريسيمن.

مير محمد حسين در كتاب خود براى قدومه اين بيان را نوشته است:
فارسى: تودرى، يونانى: ارستيمون، عربى: بذر الخمخم، بذر الهواء، كسيسه، اصفهانى: قدومه، كرمانى: ماردرخت.

قدومه برگ دراز دارد با ساقه‏اى باريك و شاخه آن سرخ رنگ و سخت است و تخم قدومه در يك غلاف قرار دارد. شكل قدومه مانند يك عدس كوچك است.
قدومه سه قسم است: سرخ، زرد و سفيد. نوع قدومه سفيد بزرگتر است. قدومه در درجه دوم گرم است و در درجه اول مرطوب است. بعضى گفته‏اند كه قدومه خشك و گرم است.

خواص گیاه دارویی قدومه:
از ميوه قدومه پس از قرار دادن در آب، لعابى خارج مى‏گردد كه به عنوان نرم كننده سينه، رفع درد گلو و گرفتگى صدا در ايران مصرف مى‏شود. گیاه قدومه در نواحى شمالى ايران، منطقه البرز، گيلان، آذربايجان، خراسان و همچنين در خرم‏آباد و اراك مى‏رويد.
بعضى قدومه را مقوى باه، چاق كننده جسم و صاف كننده خون دانسته‏اند و بيشتر در همين امراض و علاج آنها استعمال مى‏شود.

در سال 1837 از گل و تخم آن يك ماده تلخ حاصل كرده كه نام آن را NIDIPEL ناميد. همچنين اين بوته داراى يك روغن سولفورى مى‏باشد.

گردآوری توسط گروه بوعلی باب سلامتی
منابع:
گياهان دارويى، دكتر زرگرى، ج 1، ص 192.
فارماكو گرافيا، ج 1، ص 118.
فرهنگ معين، ج 2، ص 2648.