سرخط خبرها
خانه / انار / انار بهترین تصفیه کننده خون

انار بهترین تصفیه کننده خون

خواص درمانى انار:
آب انار را بنوشيد. براى صاف كردن صدا و رفع حكه و باز كردن رنگ پوست صورت نافع است، انار قابض است، انار مقوى كبد، نوع شيرين انار مقوى قلب است، يرقان و خفقان را درمان مى‏كند، انار بهترین تصفیه کننده خون است، سرفه گرم را تسكين مى‏دهد، ادرار را زياد مى‏كند، در گرم مزاجان باعث نعوظ مى‏شود.

انار بهترین تصفیه کننده خون
انار بهترین تصفیه کننده خون
2- آب ترش و شيرين انار را با 100 گرم شكر مخلوط كنيد. بخوريد. انار مسهل صفرا و مقوى معده است، انار براى تب‏هاى صفراوى و جرب مفيد است، انار ويار زن حامله و زردى رنگ صورت و خمارى را برطرف مى‏سازد.
3- انار ترش و شيرين را با پيه داخل آن بكوبيد و با قند بجوشانيد و آب آن را بنوشيد، از استفراغ جلوگيرى مى‏كند. كسانى كه قبل از غذا استفراغ مى‏كنند بايد قبل از غذا آن را بخورند.
4- با آب انار هر روز چند بار دهان را بشوييد زخم‏هاى دهان را درمان مى‏كند.
5- اگر پس از درمان يرقان هنوز رنگ چشم زرد است، آب انار ترش را در چشم بچكانيد برطرف مى‏شود.
6- هر شب كمى آب انار را با زهره گاو مخلوط نموده و در گوش بچكانيد كرى را درمان مى‏كند.
7- يك انار كامل را بسوزانيد بعد نرم بساييد و با عسل مخلوط كنيد و بر سينه و پشت ضماد كنيد، سرفه‏اى كه همراه با خون باشد را درمان مى‏كند.
8- انار را شكافته و چند قسمت كنيد و در سركه بپزيد بعد آن را بكوبيد تا مثل خمير شود سپس روى زخم و بماليد، زخم سفليس و زخم آتشك را درمان مى‏كند.
9- انار ترش را در آب كم بپزيد بعد بكوبيد و نيم‏گرم آن را ضماد كنيد، زخم آلت را درمان مى‏كند.
10- آب انار را در ظرف مسى قرمز و سفيد نشده ريخته و بجوشانيد و به بدن بماليد، خارش و جوش‏هاى خارش‏دار را درمان مى‏كند.
11- يك عدد سالم و آبدار انار را در كنار آتش ملايم بپزيد، بعد خوب له كرده و ضماد نماييد و رويش را ببنديد. چرك گوشه ناخن را برطرف مى‏سازد.
12- اگر سر يك انار شيرين را سوراخ كرده و روى آتش ملايم بگذاريد و به دفعات تا آنجا كه گنجايش داشته باشد روغن بادام شيرين يا روغن بنفشه در آن ريخته تا جذب شود، سپس انار را فشار دهيد و بمكيد. براى رفع درد سينه و سرفه مزمن خشك بسيار نافع است.
13- اگر داخل انار را خالى كرده و روغن گل سرخ در آن بريزيد و بر آتش ملايم گذاريد سپس چند قطره در گوش بچكانيد براى درد گوش بسيار نافع است.

طبيعت انار: طبيعتى سرد و تر دارد.

تركيب شيميايى انار:
در هر 100 گرم پولپ قرمزرنگ يا سفيدرنگ كه اطراف دانه‏هاى انار را گرفته است در حالت خام،
آب 82 گرم- پروتئين 5/ 0 گرم- مواد چرب 3/ 0 گرم- هيدرات‏هاى كربن 16 گرم- كلسيم 3 ميلى‏گرم- رايبوفلاوين 03/ 0 ميلى‏گرم- نياسين 3/ 0 ميلى‏گرم- فسفر 8 ميلى‏گرم- آهن 3/ 0 ميلى گرم- سديم 3 ميلى‏گرم- پتاسيم 259 ميلى‏گرم- تيامين 03/ 0 ميلى‏گرم.
در ميوه انار ويتامين‏هاى‏C B 1 -B 2 -B 3 -B 6 چهار ميلى‏گرم فراوان وجود دارد.

تذكر در مورد مصرف انار:
اسراف در خوردن انار غذا را در معده فاسد مى‏كند و معده را سست مى‏نمايد و ايجاد نفخ مى‏كند مصرف زياد انار ترش روده‏ها را خراش مى‏دهد به خصوص اگر ناشتا خورده شود ممكن است موجب التهاب روده‏ها شود. اگر انار با هسته خورده شود قابض است. انار ايجاد تشنگى مى‏نمايد.انار نيروى جنسى را در سردمزاجان كاهش مى‏دهد و براى سردمزاجان مضر است.

مصلح انار: در اشخاص سردمزاج زنجبيل پرورده است.

تهیه و تنظیم: گروه بوعلی باب سلامتی
منبع: اسرار گیاهان دارویی
غذا درمانی

همچنین ببینید

انار بهترین تصفیه کننده خون

خواص انار و هسته انار

خواص انار و هسته انار انار از نظر طبیعت طبق نظر حکماى طب سنتى به‏ …