سرخط خبرها

سنجد

 سنجد گوشتش گوشت مى‏روياند و پوستش پوست و استخوانش استخوان و گرده (قلوه) را گرم و معده را دباغى و بواسير و تقطير بول را امان است و ساقها را قوى و رگ خوره را قطع مى‏كند.(حضرت صادق عليه السلام) 

سنجد

ميوه سنجد                 بوعلی    گیاهان دارویی            داروهای گیاهی   

طبيعت آن: سرد و خشك است.

تركيب شيميايى: يك آلكالوئيده چسبناك روغنى- آلكالوئيد اله‏آگنين- اسانس روغنى.

خواص درمانى: 1- آن را بخوريد. مدرّ و مفرح و مقوى معده و قوه ماسكه است، قى و آشفتگى را تسكين مى‏دهد، صفرا را قطع مى‏نمايد، مانع ريختن مواد به معده مى‏باشد، سرفه‏هاى گرم را تسكين مى‏دهد.

2- آرد ميوه آن را بخوريد. قابض است و اسهال را قطع مى‏كند بخصوص اسهال‏هاى صفراوى و گرم مزاج را، ادرار را كم مى‏كند و براى كسانى كه ادرار زياد مى‏كنند مفيد مى‏باشد (مشروط بر اينكه ادرار زياد از برودت مزاج نباشد)، براى بچه‏هايى كه شب‏ادرارى دارند مفيد است.

گل سنجد

طبيعت آن: گرم و خشك است.

ماده شيميايى: اسانس روغنى در گل سنجد وجود دارد.

خواص درمانى:

1- آب جوشانده يا دم‏كرده آن را بنوشيد براى بازكردن گرفتگى‏ها و تحليل گاز و نفخ و درمان استسقاء و يرقان نافع است، معده را تقويت مى‏كند، مقوى كبد است، براى درمان بيماريهاى دماغى مانند فلج و كزاز و براى قلب و رفع زخم‏هاى ريوى و تنگى‏نفس مفيد است، براى زنانى كه باردار نمى‏شوند مؤثر مى‏باشد، مهيج شهوت در زنان و دختران جوان است، براى قطع تبهاى مزمن و خطرناك مصرف مى‏شود.

2- عرق آن را هم بخوريد و هم بماليد. موى سر را رشد مى‏دهد.

3- بوى عطر گل سنجد محرك قواى جنسى زنان است ولى بلعكس تقريبا مضعف قواى جنسى مردان مى‏باشد.

منبع: اسرار گياهان دارويى

همچنین ببینید

بواسیر

درمان بواسیر در طب سنتی بوعلی

درمان بواسیر در طب سنتی بوعلی تا ۱۵ روز صبح ناشتا یک روز در میان …