سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / فلفل سیاه آرام‏بخش اعصاب

فلفل سیاه آرام‏بخش اعصاب

فلفل سیاه آرام‏بخش اعصاب است
فلفل سیاه آرامبخش اعصاب افراد سرد مزاج است و بخاطر طبیعت گرم و خشک فلفل سیاه ,افراد گرم مزاج با احتیاط از آن میل کنند

بررسی خواص فلفل سیاه و فلفل سفید از زبان بوعلی سینا حکیم بزرگ تاریخ بشریت
گاهى فلفل سیاه را مى ‏چشند بعد از اندک زمانى زبان‏سوز و زبان‏خور است. بیخ فلفل به کوشنه سیاه ماند و از آن تندمزه‏ تر است.

فلفل سیاه
فلفل سیاه
فلفل سفید در حرارت و رطوبت از فلفل‏ سیاه‏ کمتر است. لیکن بعضى عقیده دارند که فلفل‏ سیاه‏ خشکیده و قوت کشش را از دست داده و این کشش در فلفل سفید که تماما خشک نشده ماندگار است.

مزاج فلفل سیاه و سفید: گرم و خشک است.

خاصیت فلفل سیاه: جاذب، گدازنده، زداینده است. فلفل و مویز را باهم بخایند بلغم را برکند و بلغم لزج را ریشه ‏کن مى ‏کند.
فلفل سیاه مسکن درد و آرام‏بخش عصب است و با مزاج تندرستان سازگار است.

کاربرد فلفل سیاه در آرایش: فلفل با بوره ارمنی زداینده بهق است و تا با بوره ارمنی است لاغرکننده است.

کاربرد فلفل سیاه برای ورم و جوش: با زفت باشد خنازیر را علاج است.

کاربرد فلفل سیاه در مفاصل: در گرم کردن عصب و ماهیچه نظیر ندارد.

فلفل سیاه با سرکه به نفع دندان است.

چشم: فلفل سفید با داروهاى بچشم کشیدن باشد دیده را جلا دهد.

کاربرد فلفل سیاه در سینه: همراه لیسیدنیها باشد (لعوقات) در علاج سرفه و سینه ‏درد مفید است.
فلفل و عسل را بر کام اندایند ضد خناق است و شش را مى ‏پالاید.

کاربرد فلفل سیاه در گوارش: فلفل را با برگ بوى سبز خورند هضم‏ کننده و اشتهاآور و بادشکن است و درد و پیچش روده را تسکین دهد.

فلفل مخلوط با سرکه را بخورند یا بر پوست مالند در علاج آماس سپرز مفید است. فلفل سفید براى معده از فلفل‏ سیاه‏ بهتر است و بیشتر معده را توان بخشد. فلفل در سرازیر کردن خوراک بسیار مفید است.

فلفل سیاه بول را ریزش دهد. بچه را بیرون آورد. بعد از جماع خورند مانع باردارى است.

فلفل کم و زیادش قبض است و در این‏باره چون سقمونیا نیست.
فلفل آب پشت را بکلى مى ‏خشکاند. اما دارفلفل شهوت‏انگیز است زیرا رطوبتى زائد دارد. خوردنش با برگ بوى سبز در علاج درد و پیچش روده مفید است.

تبها: فلفل سیاه با روغن مخلوط شود و تن تب‏دار را بدان بیندایند تب‏لرزه را شفا دهد.

زهرها: فلفل سفید در پادزهرها استعمال مى‏ شود.
دارفلفل نیز چه با روغن باشد و بر جاى نیش مالند یا بخورند پادزهر حشرات گزنده است.

معانی بعضی از کلمات
دارفلفل= فلفل قرمز
بهق = پیسی , لکه سفید
خناق= گرفتگی گلو که میتواند از ورم لوزه ها باشد یا از بلغم شدید
خنازیر= آماس غدد لنفاوی ناحیه گردن است. التهاب و تورم این غدد میتواند بعلت بروز عفونت های مختلف باشد

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
منبع :
ابن سینا، حسین بن عبد الله – مترجم: شرفکندى، عبد الرحمن، قانون (ترجمه شرفکندى)، ۸جلد، سروش – تهران، چاپ: دهم، ۱۳۸۹ ه.ش.

استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت