سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / کم کارى کبد و ریزش مو

کم کارى کبد و ریزش مو

کم کارى کبد و ریزش مو: کبد یکی از مهمترین اعضای بدن می باشد که کم کاری کبد بدن را دچار ریزش مو, آلرژی, جوش و لکه های پوستی می کند
* اگر علت ریزش مو از ضعف و کم‏ کارى کبد باشد مى‏ توان از نسخه های درمان کم کارى کبد و ریزش مو زیر استفاده کرد
سنبل الطیب، شاهتره، ریوند چینى و تخم کرفس از هرکدام ۲۰ گرم و ریشه زرشک، شوید خشک و خارخاسک از هرکدام ۵۰ گرم، انجیر خشک، تخم کاسنى، ریشه کاسنى و لیمو عمانى از هرکدام ۱۰۰ گرم مخلوط و نیمکوب کنید و در جاى خشک نگهدارى شود و هر صبح و ظهر و شب هر مرتبه ۲ قاشق غذاخورى از آن را در یک و نیم لیوان بجوشانید و پس از اینکه آب آن به حدود نصف رسید آبش را صاف نموده با سکنجبین یا شکر شیرین ساخته بنوشید.

کبد پیچیده ترین عضو بدن
کبد پیچیده ترین عضو بدن
نسخه دیگر در درمان کم کارى کبد و ریزش مو:
* گل محمدى، گل خطمى سفید، گل بنفشه، گل پنیرک، تخم خرفه، تخم کاسنى، تخم کرفس، تخم گیشوث، تخم کاهو، انجیر خشک، انیسون، شاهتره، خارخاسک، شوید خشک، نعناى خشک، حماض، تاجریزى، ریشه ریوند چینى و ریشه کاسنى از هرکدام‏۳۰ گرم مخلوط کرده و نیمکوب کنید سپس به ۲۰ قسمت مساوى تقسیم کرده و هر قسمت را شب در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید و صبح با همان آب بجوشانید تا آب آن به نصف برسد سپس آب آن را صاف و با شکر شیرین نموده قبل از صبحانه بنوشید و تفاله آن را مجددا در یک و نیم لیوان آب جوش بخیسانید و شب باز هم با همان آب بجوشانید و هنگامى که آب آن به نصف رسید صاف و شیرین ساخته و قبل از شام بنوشید.

نسخه دیگر در درمان کم کارى کبد و ریزش مو:
* گل محمدى و تباشیر هندى از هرکدام ۵۰ گرم، ریشه ریوند چینى و تخم کرفس از هرکدام ۲۰ گرم، تخم خرفه و تخم کاسنى از هرکدام ۳۰ گرم، همه را مخلوط کنید و بجوشانید سپس آب آن را با فشار صاف کنید. بعد ۲۰۰ گرم چهار تخم خنک کوبیده شده شامل تخم گرمک، تخم کدو، تخم خیار سبز و تخم خیار چنبر به نسبت مساوى را در آن آب ریخته و تا گرم است خوب مخلوط کنید، مجددا از صافى رد کنید و آب آن را صاف کرده در یخچال نگهدارید و به مدت ده روز هر روز صبح قبل از صبحانه یک دهم از آن را میل نمایید.

نسخه دیگر در درمان کم کارى کبد و ریزش مو:
* به مدت ۲۰ روز هر روز ریشه ریوند چینى، تخم کرفس، انیسون، اسارون، قسط شیرین، نعنا خشک و قردمانا از هرکدام ۲ گرم مخلوط کرده بکوبید و در یک و نیم لیوان آب بجوشانید تا آب آن به حدود نصف برسد.
سپس آب آن را صاف کرده با سنکنجبین شیرین، و قبل از صبحانه بنوشید.

نسخه دیگر در درمان کم کارى کبد و ریزش مو:
* هر روز تخم ترشک (هماض)، تخم گیشوث، اترج و تمر هندى از هرکدام مقدارى تهیه و مخلوط کنید و بجوشانید بعد آب آن را صاف کرده با مقدارى مساوى آب انار مخلوط و در طول روز به مرور بنوشید.

نسخه دیگر در درمان کم کارى کبد و ریزش مو:
* مقدارى پوست ریشه‏هاى درختچه‏ى زرشک را در آب سرد به مدت ۲۰ دقیقه بخیسانید، بعد با همان آب بجوشانید و صاف کنید سپس آن را در یخچال نگهدارید و بعد از هر غذا یک فنجان بنوشید.

نسخه دیگر در درمان کم کارى کبد و ریزش مو:
* مدت چند ماه هر روز صبح قبل از صبحانه یک قاشق غذاخورى خاکشیر را با یک یا نصف استکان سنکنجبین مخلوط کرده و بخورید و هر روز عصر یک قاشق سوپ‏خورى روغن زیتون را با یک قاشق آب‏لیمو ترش مخلوط نموده، میل نمایید.

در درمان کم کارى کبد و ریزش مو مى ‏توانید از خوراکهاى زیر به منظور تقویت کبد بیشتر استفاده کنید.
آب انار، آب خیار، آب خرفه تازه، آب کدو یا کدوى پخته یا خام، آب کاسنى تازه، آب جوشانده خارخاسک، آب جوشانده ریشه کاسنى، آب دم‏کرده سنبل الطیب، آب دم‏کرده رقیق شاهتره، لعاب اسفرزه، شربت به‏ لیمو، شربت سکنجبین، شربت آب‏لیمو، شربت زرشک، روغن زیتون با غذاى روزانه، آب سیب درختى، به شیرین خام یا آب آن، انجیر، زیره سیاه.

منبع:
حاجى شریف، احمد، دائره المعارف گیاه درمانى ایران، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: دوم، ۱۳۸۸ ه.ش.

همچنین ببینید

بیماری های که منشا کبدی دارند

بیماری های که منشا کبدی دارند: کم کاری کبد بدن را دچار چه بیماری هایی …