سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان درد مفاصل‏ در طب سنتی

درمان درد مفاصل‏ در طب سنتی

درمان درد مفاصل‏ در طب سنتی و درمان درد مفاصل با گیاهان دارویی
درد مفاصل‏ چیست:
هر دردى که در بندگاه ‏ها پیدا شود، درد مفاصل نامیده مى ‏شود. مثل مفصل مچ دست و یا مفصل انگشتان و غیره درد مفاصل بیشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح، جمع شدن مایعات و غیره). دردهاى مربوط به دررفتگى و شکستگى جدا از ماده است

درد مفاصل بیشتر از ماده بلغم و خون بوده، کمتر از ماده صفراوى و سوداوى است. گاهى دو ماده مثل صفرا و بلغم توأما موجب ایجاد درد مفاصل مى ‏شوند.

درد مفاصل
درد مفاصل
درمان درد مفاصل در مزاج های مختلف:
درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروها و غذاهاى گرم، در درد مفاصل مزاج گرم با اغذیه و داروهاى سرد تعدیل مزاج نمایند.
اگر درد مفاصل مربوط به مزاج خشک باشد به ترتیب مزاج بپردازند و اغذیه رطوبتى چون شیر گاو و غیره خورند، روغن بادام، روغن مغز تخم کدو، پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط کرده بمالند.
درد مفاصل در زیادى خون, فصد و کم‏ کردن خون لازم است و شربت لیمو و سکنجبین و شیره چهارتخم و عناب، زرشک و لیمو و آلوچه خشکه مفید است با فرمول زیر.
عناب ۱۰۰ گرم‏
آلوچه خشکه ۲۵۰ گرم‏
زرشک ۱۰۰ گرم‏
قره‏ قات ۲۰ گرم‏
لیمو ۵ گرم‏
گل بنفشه ۱۰ گرم‏
پر سیاوشان ۵ گرم‏
کاکنج ۵ گرم‏
همه را مخلوط کرده ۱۰ قسمت نمایند هر قسمت را صبح و عصر ۲۵۰ گرم جوشانده میل نمایند. این فرمول براى گرم‏ مزاجان، چاق‏ها، فشارخونى‏ ها، دموى‏ مزاج‏ها و کسانى که مبتلا به خشک شدن دهان هستند و عطش دارند خیلى مفید و مؤثر است.

مالیدنى‏ هاى زیر براى درد مفاصل کمرى و همچنین در ضرب، جرح، سقطه و ورم به کار مى ‏رود.
مالیدنى رادع (حل‏ کننده)
گل سرخ ۱۰ گرم‏
مامیثا ۵ گرم‏
صندل سفید ۵ گرم‏
صندل سرخ ۵ گرم‏
گل ارمنى ۱۰ گرم‏
فوفل ۵ گرم‏
نرم کوبیده با سرکه و گلاب به مفاصل بمالند.

مالیدنى مسکن‏ در درد مفاصل:
مرزنجوش، مغز ناخنک بابونه، تخم اسفند از هرکدام ۱۰ گرم همه را نرم کوبیده با روغن گل ضماد نمایند.

ضماد محلل‏ در درد مفاصل:
آرد جو ۲۰ گرم‏
تخم شنبلیله ۲۰ گرم‏
تخم کتان ۲۰ گرم‏
بابونه ۱۰ گرم‏
نرم کوبیده در ۵۰ گرم روغن کرچک و ۵ گرم موم زرد حل کرده بمالند (قبلا بایستى موم را در روغن حل کرده حرارت دهند و ۲۰ گرم داروها را اضافه نمایند).

درمان درد مفاصل با تورم و تب و حرارت‏:
این دردها- بیمارى ‏هاى حاد و مفصلى را تشکیل مى ‏دهند. علاوه بر معالجه از طریق داروهاى شیمیایى و بررسى آزمایشگاهى، مى ‏توان به‏ عنوان کمک در تسریع بهبودى بیمار از داروهاى گیاهى نیز استفاده نمود.

نسخه درمان درد مفاصل با تورم و تب و حرارت‏:
ریشه کاسنى ۲۰ گرم‏
عناب ۱۰ گرم‏
سه ‏پستان ۵ گرم‏
گل بنفشه ۱۰ گرم‏
همه را نیم‏کوب کرده چهار قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشانیدن با ۱۰ گرم ترنجبین شیره‏کش شده و ۱۰ گرم تمبر هندى میل نمایند.

پس از تمام شدن این دستور از روز پنجم از ریشه کاسنى ۱۰ گرم، تاجریزى ۵ گرم، گل سرخ و گل شب بو هرکدام ۵ گرم جوشانده صاف کرده با مغز فلوس ۵ گرم به مدت سه روز مصرف نمایند.
حال که این دستورات را عمل کرده ‏اند از ضماد آرد جو، گل خطمى، عدس، گل بنفشه، برگ و گل شقایق هرکدام ۱۰ گرم نرم کوبیده در روغن گل و سفیده تخم ‏مرغ حل کرده خمیر مزبور را ضماد کنند یا اسپرزه، آب کدو، آب خیار، آب گشنیز، آب کاهو، آب گل همیشه بهار و کمى کافور به محل درد ضماد نمایند.

نیز با مایعات فوق مفصل دردناک متورم را بشویند، اگر درد شدید باشد بذر البنج، پوست خشخاش، اسپرزه، اقاقیا و مغاث را با شیر گاو حل کرده ضماد نمایند و با روغن گل و لعاب اسپرزه ماساژ دهند.

ترکیبات: سورنجان با زیره کرمانى، هلیله و مقل براى تسکین درد و برطرف کردن ورم به کار برده مى‏ شود. هم‏زمان با مصرف سورنجان بایستى مفصل یا محل درد را با پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم مالش دهند و با آب جوشیده بابونه، شبت، مغز ناخنک، سداب، نعناع، مرزنجوش، ریشه کبر و جو کوبیده مرتبا مفصل دردناک را بشویند.

نسخه معجون در درد مفاصل:
سورنجان ۱۰ گرم‏
زیره ۵ گرم‏
دار فلفل ۵ گرم‏
بودینه باغى یا شهرى ۵ گرم‏
نرم کوبیده با عسل روزى ۱۰ گرم میل شود. (براى ۷ روز)

نسخه براى ورم، درد مفاصل و کمر و نقرس‏:
گل سرخ ۱۰ گرم‏
کنجد ۲۰ گرم‏
شقایق ۵ گرم‏
مقل ۵ گرم‏
عود ۵ گرم‏
جوز هندى ۵ گرم‏
تخم شنبلیله ۱۰ گرم‏
سورنجان ۱۰ گرم‏
جدوار ۵ گرم‏
پودینه ۱۰ گرم‏
زنیان ۱۰ گرم‏
تخم شوید ۱۰ گرم‏
تخم گشنیز ۵ گرم‏
نرم کوبیده با گلاب و سرکه بمالند.

نسخه براى درمان درد مفاصل به صورت خوراکى‏:
بابونه ۱۰ گرم‏
بادرنجویه ۱۵ گرم‏
بومادران ۱۰ گرم‏
بوزیدان ۱۰ گرم‏
این داروها را نیم‏کوب کرده ۶ روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
از داروهاى این نسخه بمالند. میخک، زنجبیل، دارچین، خولنجان، سورنجان، جوز هندى (در موم و روغن زیتون حل کرده بمالند).

منابع:
صانعى، صفدر، نسخه شفا – گل و گیاه، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: شانزدهم، ۱۳۸۶ ه.ش.
تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

سردرد های میگرنی با عاقرقرحا

تسکین سردرد های میگرنی با عاقرقرحا

عاقرقرحا نام‏هاى ديگر: آكركره- آككرا- آكاراكارا- تاغندست. مشخصات عاقرقرحا: عاقرقرحا ريشه گياهى است از خانواده …