اخبار روز طب سنتی – بوعلی http://boalii.ir بوعلی باب سلامتی Wed, 11 Oct 2017 23:30:45 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 روغن تقویت کننده موی سر http://boalii.ir/3275/%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1 Wed, 11 Oct 2017 23:30:45 +0000 http://boalii.ir/?p=3275 درمان جوش های جوانی و هورمونی http://boalii.ir/3272/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c Mon, 09 Oct 2017 23:30:29 +0000 http://boalii.ir/?p=3272 بخور و دمنوش برای درمان میگرن http://boalii.ir/3268/%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d9%86 Wed, 20 Sep 2017 22:30:19 +0000 http://boalii.ir/?p=3268 درمان پروستات با زالو http://boalii.ir/3262/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88 Fri, 15 Sep 2017 22:30:38 +0000 http://boalii.ir/?p=3262 خواص عرق پاپارا سیکوریا http://boalii.ir/3259/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d9%be%d8%a7%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%db%8c%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7 Wed, 13 Sep 2017 22:30:14 +0000 http://boalii.ir/?p=3259 درمان بزرگی طحال در طب سنتی http://boalii.ir/3254/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%db%8c-%d8%b7%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c Fri, 08 Sep 2017 10:09:14 +0000 http://boalii.ir/?p=3254 پاکسازی رحم از کیست با عرق فراسیون http://boalii.ir/3251/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86 Fri, 01 Sep 2017 10:21:43 +0000 http://boalii.ir/?p=3251 دوره تخصصی آموزش حجامت درمانی،زالو درمانی،بادکش درمانی http://boalii.ir/3216/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%88-%d8%af%d8%b1 Wed, 16 Aug 2017 14:27:49 +0000 http://boalii.ir/?p=3216 گشنیز درمان کننده نفخ معده http://boalii.ir/3095/%da%af%d8%b4%d9%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%ae-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%87 Thu, 27 Jul 2017 22:30:08 +0000 http://boalii.ir/?p=3095