خانه / خواص خیار و درمان یرقان و زردی / خواص خیار و درمان یرقان و زردی

خواص خیار و درمان یرقان و زردی

خواص خیار و درمان یرقان و زردی

خیار سرد و تر و مسكن حرارت صفرا و خون و التهاب احشاء و رافع تشنگى و مفتح سده جگر و مدر بول و مخرج حصاة و خیار جهت تبهاى شديد و يرقان و درد سر نافع می باشد

نرم افزار اندرویدی باب سلامتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فلزیاب

نرم افزار اندرویدی باب سلامتی