سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / مروری بر خواص “جوز هندی” ادویه ناشناخته

مروری بر خواص “جوز هندی” ادویه ناشناخته

“جوز هندى” ميوه درختى است  که شبیه درخت هلو می باشد. “جوز هندی” در كشورهاى گرمسير زياد مى‏رويد. و با نام انگلیسی “Nutmeg

ميوه  “جوزهندی” به شكل تخم مرغ است “جوز هندى “داراى روغن فرار و يك اسيد و مواد نشاسته‏اى است معطر است. در طب كره “جوز هندى” را براى مالش عضو بيمار مخصوصا در تسكين درد روماتيسم استعمال مى‏كنند.

جوز هندی
جوز هندی

خواص “جوز هندی”:

جوز هندى بسيار لطيف و ملين طبع و محلل، مانع تخمه و مقوى اعضاء رئيسه خصوصا دماغ، مقوى حواس ناشتا جهت سهولت بريان كرده آن را با پوست جهت سرفه، خوردن جوز هندی مانع كرم معده است، جهت رفع مصرف سموم استفاده مى‏شود، روغن جوز هندی با عسل بر بدن مفلوج يا صاحبان اوجاع مفاصل بارده و حميات بارده بلغميه بمالند مفيد است جهت منع توليد شپش و جهت قروح خبيثه مفيد است. همچنين پوست جوز هندی مرهم تحليل اورام، ضماد آن جهت بواسير و امراض مقعد به غايت مؤثر است. قطور جوز هندی که برگ آن را  كرم نموده جهت اخراج چرك گوش و خواص ديگر جوز هندی ، مقى بلغم و مسهل و جهت امراض بارده دماغى و عصبى مانند فلج، لقوه و سرفه، ضيق‏ النفس، نفخ شكم و جذام مفيد مى‏باشد.

در كتب سنتى به نام “جوز هندى” و نارجيل و گوز هندى و رانج نام برده شده، خواص جوز هندی، مسهل خوردن آن براى اخراج اقسام كرم معده و روده و كرم كدو مفيد است و براى تقويت هاضمه نيز نافع است. براى تقويت فهم، حافظه و توليد چربى كليه، رفع درد مثانه، تحليل باد و گاز، اخراج كرم روده، حرارت غريزى را افزايش مى‏دهد. مواد سرد بلغمى و سوداوى را دفع مى‏كند ضماد آن براى معالجه بيماريهاى آميزشى درست مى‏كنند دم كرده آن براى اسهال خونى استفاده مى‏شود. در كره جوز هندى را در طب براى مالش عضو بيمارى مخصوصا در تسكين درد روماتيسم استعمال مى‏كنند.

 

منابع:

– مجموعه طب سنتى و گياهى

– قرابادين كبير

– معارف گياهى، ج 2، 

– گلها و گياهان شفابخش، 

 

همچنین ببینید

عرق بابونه و خاصیت ضد روماتیسم

عرق بابونه و خاصیت ضد روماتیسم

خواص درمانی عرق بابونه: عرق بابونه مدر است عرق بابونه باعث رفـع تصلب شـرایین میشود …