سرخط خبرها
خانه / نوشیدنی های خنک / سکنجبین ساده

سکنجبین ساده

سكنجبين ساده‏

سركه دو واحد، عسل پنج واحد، آب چهار واحد يا آن‏قدر كه لازم باشد با توجه به غلظتى كه مورد نظر است. ابتدا هر سه جزء را مخلوط كرده، بجوشانند و كف آن را بگيريد تا به يك چهارم برسد و به قوام آيد و عده‏اى معتقدند آن قدر بجوشد تا يك پنجم مخلوط باقى بماند.

سکنجبین ساده

در نسخه ديگرى مقدار سركه يك واحد، مقدار عسل خوب خالص 5/ 2 واحد و مقدار آب برحسب اينكه بخواهد با چه غلظتى تهيه شود در نظر گرفته مى‏شود. 

مخلوط را بجوشانند و كف آن را بگيرند تا قوام آيد.

در نسخه ديگرى مقدار سركه يك واحد، و مقدار عسل 5 واحد گرفته مى‏شود.

بديهى است خواص درمانى آنها متفاوت خواهد بود.

خواص سكنجبين ساده:

براى تسكين عطش، باز كردن انسداد عروق، رفع سردرد گرم، تقويت معده و كبد مفيد است. اگر سركه و عسل برابر مصرف شود براى بيماريهاى بلغمى، باز كردن انسداد عروق، تقويت كبد و معده و تبهاى كهنه نافع است. ولى اگر از سركه و شكر برابر استفاده شود، مزه آن ترش خواهد بود و نوشابه مايل به سردى است. اين نوع براى رفع صفرا، تبها، باز كردن انسداد عروق، رفع تشنگى، ناراحتيهاى طحال، كبد و معده مصرف مى‏شود.

منبع:  کتاب قرابادين كبير، ص: 1017

همچنین ببینید

سکنجبین انبرباریس سفرجلی

سکنجبین انبرباریس سفرجلی نام دیگر آن سکنجبین زرشک و به خواص سکنجبین انبرباریس سفرجلی: سکنجبین …