سرخط خبرها
خانه / بیماریها / شب ادراری

شب ادراری

هنوز علل اصلى بيمارى شب ادرارى كودكان به خوبى معلوم نشده است، اما شلى عضله‏ى تنگ‏ كننده و پرآبى بدن عامل بزرگى در پيدايش اين بيمارى است. همچنين مشكلات اعصاب و روان نيز در اين بيمارى نقش دارند، اگر از روى بى‏همتى كودك يا خواب سنگين و يا لجبازى كودك نباشد و مربوط به عضله‏ى ذكر شده باشد، درمان زير مؤثر خواهد بود.

شب ادراری

توصيه مى‏شود قبل از شروع مصرف دارو تا تمام شدن مصرف دارو و بهبودى كامل نكات زير را مورد توجه قرار دهيد:

1- از كودك بخواهيد كه قبل از خوابيدن ادرار كند. حتى يك قطره.

2- از عصر به بعد به او مايعات مخصوصا چاى يا هندوانه ندهيد.

3- خودتان همت كنيد و يك يا دو مرتبه در طول شب كودك را بيدار كرده و او را به ادرار كردن وادار كنيد.

4- او را در بستر بسيار گرم يا بسيار سرد نخوابانيد.

5- در طول شبانه‏روز با او رفتار ملايم همراه با نوازش و دلجويى داشته باشيد.

6- به آنها هميشه آرامش و روحيه بدهيد.

7- آنها را تنبيه نكنيد و اجبارا به كارى وادار نسازيد.

8- حركات، رفتار و كردار كودكان ديگر را به رخ او نكشيد و حس حسادت را در كودك بيدار نكنيد.

9- شب ادرارى او را در حضور خودش با ديگرى در ميان نگذاريد.

10- خوراكى‏هايى كه طبيعت آنها سرد هستند به او نخورانيد و در عوض از خوراكى‏هايى كه طبيعت گرم دارند استفاده كنيد.

براى درمان شب ادرارى:

زيره، تخم مورد، كندر خوراكى، پودينه، تخم شاهى و گشنيز خشك از هر كدام 20 گرم، همه را نرم بساييد و با 40 گرم گل قند عسلى و 500 گرم عسل مخلوط كرده و هر صبح و شب يك قاشق شربت‏خورى از آن را به كودك بخورانيد.

* كندر خوراكى و بلوط از هركدام 30 گرم، تخم شاهى 60 گرم، سياهدانه 100 گرم، همه را مخلوط كرده و نرم بساييد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را با مقدارى شربت قند مخلوط كنيد و به كودك بخورانيد و يا كوبيده‏ها را با شكر ساييده مخلوط كرده و روزى سه قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* تخم سداب، انقوزه، عود و مصطكى از هركدام 10 گرم و زعفران نيم مثقال، همه را مخلوط بساييد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* بلوط، گل سرخ و گلنار را مساوى بكوبيد، بعد با مقدارى اطريفل صغير آميخته و صبح و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* هر صبح و شب، هربار يك قاشق چاى‏خورى بلوط ساييده شده را به او بخورانيد و چون بلوط يبوست ايجاد مى‏كند روزى چند عدد انجير خشك يا آب انداخته را به او بخورانيد.

* كنجد سياه را بكوبيد و با شكر ساييده مخلوط كنيد. هر صبح و عصر يك قاشق غذاخورى از آن را به او بخورانيد.

* روى مهره‏هاى پشت او را هر شب با روغن سداب يا روغن سياهدانه يا روغن كنجد مالش دهيد.

* زعفران 1 گرم، اگير تركى، قرفه، كندر خوراكى، تخم مورد، بسباسه، جوز هندى و خولنجان از هركدام 10 گرم، سعد كوفى، بلوط، سياهدانه و سنبل الطيب از هركدام 20 گرم، بهمن سرخ و بهمن سفيد از هركدام 50 گرم و مغز يك عدد قرص كمر، همه را نرم بساييد، بعد با يك كيلو عسل مخلوط كنيد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* كندر، سعد، خولنجان، تخم مورد، گلنار فارسى و تخم خرفه، همه را به نسبت مساوى نرم بساييد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد و همان مقدار را با مرباى بالنگ يا عسل مخلوط كنيد و به او بخورانيد.

* هر روز صبح 5 گرم استوخدوس را بجوشانيد و آب آن را با عسل شيرين كنيد و به او بدهيد.

* مصطكى رومى و هليله‏ى سياه از هركدام 10 گرم و بلوط 5 گرم، همه را بساييد و هنگام عصر به او بخورانيد و 15 روز تكرار كنيد.

* زيره‏ى كرمانى، كندر خوراكى و تخم مورد از هر كدام 5 گرم، همه را مخلوط بكوبيد و به او بخورانيد و اين كار را تا 15 روز ادامه دهيد.

* سعد كوفى، خولنجان، عود، بلوط، قرفه و كندر خوراكى را به نسبت مساوى نرم بكوبيد و با عسل مخلوط كنيد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* صندل سرخ و صندل سفيد از هركدام 5 گرم، كندر خوراكى، اگير تركى، صمغ عربى، طباشير هندى، تخم خرفه، تخم مورد، اقاقيا و گلنار فارسى از هركدام 10 گرم. هماض 30 گرم و عدس 50 گرم، همه را نرم بساييد و با 500 گرم عسل مخلوط كنيد. صبح، ظهر و شب، هربار يك قاشق شربت‏خورى از آن را به او بخورانيد.

* هيل قرابى، سعد كوفى، بلوط، تخم سداب، كندر خوراكى، تخم مورد، جوز هندى، بسباسه، ميخك، هليله‏ى سياه و سياهدانه از هركدام 10 گرم، همه را مخلوط و نرم بساييد، بعد 500 گرم انجير خشك را بپزيد، سپس انجيرها را بكوبيد و با داروهاى كوبيده شده و 500 گرم عسل مخلوط كرده و در جاى خنك نگهدارى كنيد. صبح، ظهر و شب هربار يك قاشق غذاخورى از آن را به او بخورانيد.

* صد گرم پوست انار خشك را نرم بساييد و با همان اندازه شكر ساييده شده مخلوط كنيد و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* دويست گرم گشنيز خشك را با 200 گرم شكر مخلوط كرده و بساييد و هر روز عصر يك قاشق غذاخورى از آن را به صورت كفلمه به او بخورانيد.

* شيردان خرگوش را بكوبيد و به او بخورانيد.

* هر شب بعد از صرف شام، يك قاشق چاى‏خورى رازيانه‏ى كوبيده شده را با يك قاشق چاى‏خورى دانه‏هاى اسفند سالم (نكوبيده) مخلوط كنيد و بدون اينكه دندان روى آنها گذاشته شود بلع كند. صبح‏ها يك زرده‏ى تخم‏مرغ خام را با عسل مخلوط كنيد و به او بخورانيد.

* زنجبيل، دارفلفل، دارچين، جوز هندى و ميخك از هركدام 10 گرم، مصطكى 20 گرم و صبر زرد 5 گرم، همه را نرم بساييد و با 150 گرم پودر عصاره‏ى شيرين‏بيان مخلوط كنيد، بعد همه را با 500 گرم عسل تركيب و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه يك قاشق شربت‏خورى از آن را ميل فرماييد.

بوعلی                             بوعلی باب سلامتی                بوعلی                بوعلی باب سلامتی

منبع: حاجى شريف، احمد، دائرة المعارف گياه درمانى ايران

همچنین ببینید

حجامت از نظر ابوعلی سینا

حجامت از نظر ابوعلی سینا به گزارش بوعلی باب سلامتی تدابیر حجامت را از دیدگاه …