سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / علت درد پشت و روى کتف ها و درمان آن

علت درد پشت و روى کتف ها و درمان آن

علت درد پشت و روى کتف ها و درمان آن در طب سنتی

علت درد پشت و روى کتف ها:
گاهى عضلات و رگهاى پشت دردناک مى‏ شوند و حالتى شبیه به گرفتگى دردناک پیدا مى ‏کنند. این درد را پزشکان سنتى وجع الظهر نامیده ‏اند.
گاهى در اثر سردى مزاج عضلات پشت و تجمع مواد رطوبى در آنها این درد عارض مى ‏شود، گاهى در اثر انجام کارهاى سنگین درد و کوفتگى در عضلات و رگهاى پشت بوجود مى‏ آید، گاهى در اثر برخورد سرما در هنگامى که بدن گرم است عضلات و رگها سرمازده شده و سبب بروز این بیمارى مى‏ گردد، گاهى در اثر نزدیکى کردن زیادتر از حال طبیعى انسان به پشت درد مبتلا مى‏ شود، گاهى ناراحتى اندامهاى درونى سبب این درد مى‏ شوند.

درمان علت درد پشت و روى کتف ها در طب سنتی:
در مداواى این بیمارى بهتر است از داروهاى گرمى ‏بخش و کم ‏کننده رطوبات بدن مانند منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج استفاده شود، داروهاى ضمادى گرم و نرم کننده بمالند، ورزش‏هائى که عضلات پشت را تقویت مى‏ کند انجام دهند مداواى درد پشت اکثر مواقع شبیه است به مداواى دردهاى مفاصل و باید بهمان شیوه بمداوا بپردازند و عضلات پشت را گرم نگه‏دارند و اقدام به خوردن منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج کنند تا رطوبات و مواد زائد از اعضاء دردناک جذب و بیرون رانده شود

براى این منظور مى ‏توان تخم تره ‏تیزک، تخم کرفس، رازیانه، زنجبیل، دارچین را بطور مساوى اخذ و بکوبند پودر شود با عسل طبیعى درآمیخته بصورت معجون درآورند و پس از خوردن سه روز منضج و مسهل بطور یک‏ درمیان صبح و عصر از این معجون بقدر یک گردوى کوچک بخورند یا از معاجین و شربتهاى دیگر گرم و مقوى و خشکى‏ بخش استفاده کنند.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت