سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / تنظیم کردن قاعدگى‏ در طب سنتی

تنظیم کردن قاعدگى‏ در طب سنتی

تنظیم کردن قاعدگى‏ در طب سنتی
اگر دچار قاعدگى نامنظمى هستید، براى تنظیم کردن آن ضمن پرهیز از خوردن گشنیز تازه و تخم گشنیز باید از خوراکى‏ هایى استفاده کنید که تنظیم کننده‏ ى پریود هستند، مانند: هویج یا آب هویج، زردک یا آب زردک، لوبیا، سیر، جعفرى تازه یا تخم جعفرى و روغن‏هاى گیاهی.

برای تنظیم کردن قاعدگى‏ همچنین مى ‏توانید مغزهاى هسته ‏ى هلو را بکوبید و در آب انگور بخیسانید و آن آب انگور را بنوشید.

قاعدگی
قاعدگی
* هربار ۲۵ تا ۴۰ گرم، ترخون را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب صاف‏ کرده ‏ى آن را برای تنظیم کردن قاعدگى به مرور بنوشید.

* سى گرم، برگ و گل همیشه ‏بهار را در یک لیتر آب جوش دم کنید و ۸ روز قبل از شروع پریود، بعد از هر غذا یک فنجان برای تنظیم کردن قاعدگى بنوشید.

* بیست گرم، گل خشک اسطوخدوس را در یک لیتر آب بجوشانید و آب صاف‏ کرده ‏ى آن را قبل از هر غذا یک فنجان برای تنظیم کردن قاعدگى بنوشید.

عقب ‏افتادگى قاعدگى
در بعضى مواقع که خانم‏ها به موعد معمول و مرسوم همه ماه که قاعده مى‏ شده ‏اند، قاعده نمى‏ شوند (خون نمى ‏بینند)، درصورتى ‏که در آن ماه نزدیکى نداشته و شک به حامله بودن نداشته باشند، ممکن است در اثر بادپیچ یا علت دیگرى بوده باشد.

لذا براى باز شدن خون باید سه شب و هر شب گنه‏ گنه تلخ را به اندازه‏ ى ۲ نخود در یک عدد کپسول خالى پر کنید و موقع خواب جهت عقب ‏افتادگى قاعدگى بخورید.

* گل ریواس، گل گاوزبان، گل هماض، گل بابونه ‏ى شیرازى، سنبل الطیب، ریشه‏ ى کلمبو، ریشه‏ ى اریسا، گل بومادران، مریم نخودى و ریشه‏ ى شاه‏توت از هرکدام ۴ مثقال، همه را پس از نیم‏کوب کردن، اول در آب سرد بشویید، بعد در پنج لیتر آب بجوشانید تا دو لیتر بماند، بعد صاف کنید و ۴ روز و روزى چهار مرتبه آب آن را با نبات شیرین کرده و برای عقب ‏افتادگى قاعدگى میل کنید.

*جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى کاکنج، مغز ناخنک نیم‏کوب شده و بادرنجوبه از هرکدام ۱ مثقال را باهم مخلوط کرده و بجوشانید و ۳ روز، صبح ناشتا آب آن را بخورید.

* کاکنج، مریم نخودى و گل بومادران از هرکدام ۱ مثقال بجوشانید، بعد آب آن را با شکر قرمز مخلوط کرده و روزى سه بار و هر مرتبه نصف استکان از آن را برای درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى بخورید.

* جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى کاکنج، ریشه‏ ى شاه‏توت و ناخنک نیم‏کوب شده از هرکدام ۱ مثقال، همه را بجوشانید و سه ۳ روز، صبح ناشتا آب آن را بخورید و اگر وسط روز حال استفراغ و دل‏آشوبى دست داد؛ ۱۰۰ گرم ماست را دوغ کنید و بخورید.

* پوست گنه ‏گنه، پوست بید، خرنوب شامى و خربق را مساوى نیم‏کوب کرده، بجوشانید و روزى سه بار و هر مرتبه نصف استکان آب آن را جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى بنوشید.

* مشک ترامشک، ریشه‏ ى خطمى، گل خطمى، بادرنجوبه، پوست هلیله ‏ى زرد، تخم زردک، کاکنج، تخم خطمى، تخم شوید، تخم کرفس، تخم شاهى، تخم هویج‏ فرنگى، شاهتره، افسنطین، بومادران، درمنه‏ ى ترکى، آویشن شیرازى، بابونه ‏ى شیرازى، ریشه‏ ى مجو، سنامکى، گل محمدى، رازیانه، سیاه دانه، ناخنک و مخلصه از هرکدام ۳ مثقال را نیم‏کوب کنید، بعد بیست قسمت کرده و هر قسمت آن را یک روز صبح، جوشانده و ناشتا آب آن را جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى بخورید.

* جهت درمان عقب ‏افتادگى قاعدگى ده گرم زعفران را پس از کوبیدن، در یک لیتر آب جوش دم کنید و هر روز صبح، ظهر و شب و هربار یک استکان از آن را بخورید.

باز کردن قاعدگى‏
براى باز شدن قاعدگى ماهیانه ضمن پرهیز از خوردن گشنیز باید خوراکى‏ هایى که قاعده‏ آور است را بیشتر استفاده کنید،

تمام داروهای باز کننده قاعدگى‏
زعفران، مرزه، کرفس، سیاهدانه، تخم یونجه، تخم جارو، زیره ‏ى سیاه، انیسون، ترب پخته، کنجد بوداده، پسته ‏ى وحشى، کرفس شلغمى، برگ و ساقه ‏ى کرفس کوهى، کاکنج، آب جوشانده‏ى مریم‏ نخودى، آب جوشانده ‏ى افسنطین، آب جوشانده‏ى پرسیاوش، شنبلیله، آب جوشانده ‏ى مشک ترامشیع و آب دم‏کرده‏ ى آویشن شیرازى.

نسخه جهت باز کردن قاعدگى‏:
همچنین مى‏ توانید افسنطین، آمله، آویشن، انیسون، بابونه، بادرنجوبه، بومادران، رازیانه، پرسیاوشان، تاج‏ریزى، تخم خطمى، گل خطمى، ریشه‏ ى خطمى، درمنه‏ ى ترکى، ریوند چینى، رناس، زنیان، سیاه دانه، کنجد، سنامکى، پودر شیرین‏ بیان، شاهتره، تخم هویج، نخود خام، تخم شوید، تخم شاهى، کاکنج، تخم جارو، کلپوره، تخم کرفس، گل محمدى، مخلصه، مریم نخودى، مشک ترامشیع، گل نیلوفر، ناخنک، پوست هلیله‏ ى زرد، گل ریواس، هماض و ریشه‏ ى توت از هرکدام ۳ مثقال، همه را مخلوط و نیم‏کوب کنید، بعد به بیست قسمت مساوى تقسیم کرده و هر روز یک قسمت آن را بجوشانید و آبش را صاف و شیرین کرده و صبح ناشتا بنوشید و تفاله‏ ى آن را مجددا بخیسانید و شب، بازهم بجوشانید و آبش را مصرف کنید.

نسخه های دیگر جهت باز کردن قاعدگى‏:
* روزى سه بار و هر مرتبه یک قاشق غذاخورى تخم هویج را در یک فنجان آب جوش ریخته، دم کنید و برای باز کردن قاعدگى بخورید.

* جهت باز کردن قاعدگى شانزده نخود اشنان کوبیده شده را میل کنید.

* برای باز کردن قاعدگى یک عدد بادام تلخ را بکوبید و از جلو به خود برگیرید.

* پانزده گرم تخم رازیانه را در یک لیتر آب جوش دم کنید و با هر غذاى روزانه یک استکان آب آن را برای جهت باز کردن قاعدگى بنوشید.

* صد گرم ریشه‏ ى تازه‏ى جعفرى را در یک لیتر آب بجوشانید و آبش را برای باز کردن قاعدگى بنوشید.

* جهت باز کردن قاعدگى ۲ مثقال گل مرزه‏ ى کوبیده شده را با سرکه و نمک بخورید.

* نخود را با کنجد بجوشانید و جهت باز کردن قاعدگى میل کنید.

* جهت باز کردن قاعدگى آب لپه ‏ى پخته شده را همراه با آب شنبلیله، آب زنجبیل پخته و آب تمر هندى از هرکدام یک استکان، در طول روز بنوشید و دو روز این کار را تکرار کنید.

* شش مثقال برگ گزنه را در دو لیوان آب و یا ۴ مثقال ریشه ‏ى گزنه را در دو لیوان آب بجوشانید و آب صاف‏ کرده‏ ى آن را جهت باز کردن قاعدگى مصرف کنید.

* جهت باز کردن قاعدگى برگ آفتاب‏گردان تازه را آب بگیرید و نصف استکان بنوشید.

* بذر و بیخ کرفس را پس از نیم‏کوب کردن بجوشانید و آب آن را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

*جهت باز کردن قاعدگى پنبه ‏اى را در عرق بهارنارنج فرو کنید و از جلو بردارید.

* بذر کرفس، بیخ کرفس، بادیان و مشک ترامشیع را به میزان مساوى جوشانده، سپس آب صاف کرده‏ ى آن را با نبات شیرین کنید و جهت باز کردن قاعدگى بنوشید.

* جهت باز کردن قاعدگى کاکوتى، افسنطین، آویشن شیرازى، بابونه‏ ى شیرازى، بادرنجوبه، پرسیاوش، ریشه‏ ى خطمى، تخم کرفس، تخم شوید، سنامکى، گل محمدى، رازیانه و ریوند چینى از هرکدام ۲ مثقال را ده قسمت کنید و هر قسمت را یک روز صبح ناشتا بجوشانید و آبش را بخورید.

* مشک ترامشیع، ریشه‏ ى خطمى، گل خطمى، تخم کرفس، تخم شوید، بادرنجوبه، شاهتره، پوست هلیله ‏ى زرد، رازیانه و پرسیاوش از هرکدام ۲ مثقال برداشته و پس از نیم‏کوب کردن، سه قسمت کنید و هر روز صبح ناشتا یک قسمت از آن را بجوشانید و آبش را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

* کاکنج، مریم‏ نخودى و گل بومادران از هرکدام ۳ مثقال را برداشته و پس از نیم‏کوب کردن، سه قسمت کنید و هر روز صبح ناشتا یک قسمت از آن را بجوشانید و آبش را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

*جهت باز کردن قاعدگى ریشه‏ ى شاه‏ توت، مغز ناخنک و کاکنج از هرکدام ۳ مثقال را پس از نیم‏کوب کردن سه قسمت کنید و سه روز صبح ناشتا، جوشانده و آبش را بنوشید.

* گل ریواس، گل گاوزبان، گل هماض، گل بابونه، گل بومادران، ریشه‏ ى هلیمون، ریشه ‏ى اریسا، مریم نخودى و ریشه‏ ى شاه ‏توت از هرکدام ۲ مثقال را پس از نیم‏کوب کردن، ده قسمت کرده و هر روز صبح ناشتا جوشانده و آبش را جهت باز کردن قاعدگى بخورید.

* جهت باز کردن قاعدگى بادیان و پودر شیرین ‏بیان از هرکدام ۵ گرم، گل قافث، تخم خطمى، سنبل الطیب و گل گاوزبان از هر کدام ۱۰ گرم، مغز تخم خربزه، مغز تخم کافشه و گل بنفشه از هرکدام ۱۵ گرم و ریشه‏ ى کاسنى ۲۵ گرم، همه را نیم‏کوب کنید و با ۲۰۰ گرم مویز قطعه‏ قطعه شده مخلوط کرده، سپس به ۱۵ قسمت مساوى تقسیم کنید، هر قسمت از آن را یک روز صبح بجوشانید و بعد آبش را صاف و شیرین ساخته بنوشید، بعد تفاله‏ ى آن را نیز مجددا در آب جوش خیسانده و شب هنگام، باز در همان آب بجوشانید و آب آن را مصرف کنید.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی “بوعلی باب سلامتی”
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

کرفس سبزی معجزه گر

خواص کرفس در طب سنتی

خواص کرفس در طب سنتی کرفس لاغر کننده بسیار قوی و چربی سوز کرفس دردهاى …