سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / خواص انار و هسته انار

خواص انار و هسته انار

خواص انار و هسته انار
انار از نظر طبیعت طبق نظر حکماى طب سنتى به‏ طور کلى تمامى میوه انار سرد و تر است و قابض مى ‏باشد.

آب فشرده انار نیز سرد و تر است و کمتر از پوست انار قابض مى‏ باشد. پوست انار سرد و خشک و بسیار قابض است.
انار ترش روده‏ ها را خراش مى‏ دهد بخصوص اگر ناشتا خورده شود و ممکن است موجب التهاب روده‏ ها شود.

انار بهترین تصفیه کننده خون
انار بهترین تصفیه کننده خون
گل انار بسیار قابض است و پوست درخت و پوست ریشه بسیار قابض‏ تر از سایر قسمت ها مى‏ باشد.

انار شیرین: از نظر طبیعت سرد و معتدل و کمى تر و درعین ‏حال قابض است.

انار شیرین از نظر خواص معتقدند که تولید اخلاط صالح مى‏ کند ولى نفاخ است، لذا در گرم مزاجها موجب و باعث نعوظ مى‏ شود.

انار شیرین ملین شکم است و ترشح ادرار را افزایش مى ‏دهد و مدرّ است.

انار شیرین ایجاد تشنگى مى ‏نماید. اگر آب انار شیرین بعد از طعام خورده شود براى تصفیه خون و تقویت کبد و یرقان و خفقان و سرفه گرم و صاف شدن صدا و رفع حکه و باز شدن رنگ صورت نافع است.

اسراف در خوردن انار شیرین مضر است. غذا را در معده فاسد مى‏ کند و معده را سست مى‏ نماید و ایجاد نفخ مى کند. در این قبیل موارد باید از انار ترش براى رفع عوارض حاصله استفاده شود و در مورد اشخاص سردمزاج زنجبیل پرورده بخورند.

رب انار شیرین در این‏گونه خواص از آب آن قوى‏تر است و براى احتراز از بروز عوارض فوق الذکر بهتر است با مصطکى خورده شود.

انار شیرین براى رفع درد سینه و سرفه مزمن خشک:
اگر سر انار شیرین را سوراخ کرده و به دفعات تا آنجا که گنجایش داشته باشد روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه در آن ریخته و آن را روى آتش گذارند تا روغن آن جذب شود و سپس آن را فشار دهند و بمکند، براى رفع درد سینه و سرفه مزمن خشک بسیار مجرب است و اگر آب انار را با شکر و نشاسته و صمغ عربى و روغن بادام نیم‏گرم مخلوط و آن را بخورند نیز همین اثر را دارد. دانه آن نفاخ است و در معده ایجاد گاز مى ‏کند

و گرد گل سوخته انار براى التیام جراحتها و خشک کردن آنها مفید است.

اگر غنچه گل ناشکفته انار شیرین را (۲- ۱ عدد بسته به سن و نیروى بدنى طفل) با قدرى از برگهاى نورسته خار مغیلان (۲- ۱ گرم) و کمى زیره سفید ساییده (۲- ۱ گرم) با قدرى آب نیم‏گرم مخلوط و به اطفال شیرخوار یا کمى بزرگتر بخورانند اسهال ساده آنها را که به سبب دندان درآوردن و عوارض ساده دیگر ایجاد شده باشد، رفع مى‏ کند. البته این کار باید چند روز تکرار شود.

انار شیرین و ترش را که به فارسى می خوش گویند در سردى و ترى معتدل است و انار خیلى ترش خیلى سرد و خشک است و قابض و ترشح ادرار را زیاد مى‏کند و حرارت معده و غلیان خون را تسکین مى‏ دهد و اسراف در خوردن آن موجب ایجاد زخم و التهاب در روده‏ هاست و براى سردمزاجها مضر مى ‏باشد و عمل کبد را ضعیف مى ‏کند و نیروى جنسى را کاهش مى ‏دهد و از این نظر باید با انار شیرین و زنجبیل پرورده و نظایر آن خورده شود.

تبهاى صفراوى و یرقان با مخلوط انار شیرین و ترش:
آب مخلوط انار شیرین و ترش (۵۰۰- ۲۵۰ گرم) که با حدود ۱۰۰ گرم شکر مخلوط شده و خورده شود مسهل صفرا و مقوى معده است و براى تبهاى صفراوى و یرقان و جرب و حکه بسیار مفید است.

انار براى درد گوش بسیار نافع است:
مضمضه آب انار براى زخمهاى بد دهان نافع است. رب انار ترش در جمیع موارد از آب آن قوى‏تر است. اگر داخل انار را خالى کرده و روغن گل سرخ در آن بریزند و بر آتش ملایم گذارند و سپس چند قطره در گوش بچکانند براى درد گوش بسیار نافع است.

انار برای رفع و یار زنان حامله:
مخلوط انار شیرین و ترش، سرد و خشک است و قابض و براى کاهش التهاب و تشنگى مفرط و تبهاى تند و قى و خمارى و رفع و یار زنان حامله و بدى و زردى رنگ صورت، بسیار نافع است.

خواص هسته انار:
هسته انار: قابض ‏تر از آب و رب انارین است. کوبیده هسته انار ترش که به‏طور مساوى با مویز و معادل یک ‏پنجم وزن آن زیره کرمانى مخلوط و خورده شود، براى رفع قى و تقویت معده بسیار مؤثر است.

هسته انار مضر التهاب روده و سرفه مى‏ باشد و از این نظر باید با گردو و مویز خورده شود.

خواص گل انار که به گلنار فارسى معروف است:
گل انار که به گلنار فارسى معروف است به صورت دم‏کرده به‏ طور غرغره براى التیام زخمهاى دهان و خونریزى بن دندان و عصاره آن با گلاب براى رفع ورم چشم و با آب بارهنگ براى زخم آلات تناسلى مرد و با آب براى رفع خراشهاى پا که از کفش تنگ ایجاد شده باشد و با سرکه براى باد سرخ بسیار نافع است.

عصاره پوست و قسمت پیه سفید داخل انار از نظر درمانى قائم ‏مقام عصاره گل آن است.
معمولا در ایران بیشتر از گل انارهاى وحشى استفاده مى‏ شود که آن را گلنار فارسى گویند، بخصوص در شمال ایران و در گیلان که انار وحشى فراوان است مرسوم است که از دم‏کرده گلنار فارسى براى رفع اسهالهاى مزمن و در استعمال خارجى به عنوان غرغره ‏هاى قابض به‏ طورى که فوقا ذکر شد، استفاده مى‏کنند.

خواص پوست انار:
پوست انار و گوشت سفید داخل آن بسیار قابض است و سرد و خشک‏ کننده مى ‏باشد. گرد کوبیده و خشک آن براى خشک کردن زخم شانکر ساده مفید است.
مضمضه جوشانده پوست انار براى تقویت لثه و قطع خونریزى آن و خوردن جوشانیده پوست انار براى کنترل سلس البول و شستن مقعد

درمان بواسیر و بیمارى‏ هاى مقعد با پوست انار:
با آب جوشانده پوست انار براى بواسیر و بیمارى‏ هاى مقعد و خوردن از گرد خشک شد و ساییده آن به اندازه ۴ گرم مخلوط با آب گرم براى دفع کرم معده و روده بسیار مفید است. اگر جوشانده ریشه درخت انار تهیه شود در تمام موارد فوق مؤثرتر است.

براى دفع کرم کدو دم‏کرده ریشه انار از سایر قسمتها مؤثرتر است (اثر آلکالویید پله‏تیه‏رین) و مضمضه با دم‏کرده ریشه آن براى تسکین درد دندان بسیار مؤثر است.

اگر در جوشانیده پوست بنشینند براى قطع سیلان مفرط ترشحات عادت ماهیانه و همچنین در مواردى که مقعد بیرون آمده باشد، مفید است.

منبع:
میر حیدر، حسین، معارف گیاهى، ۸جلد، دفتر نشر فرهنگ اسلامى – تهران، چاپ: هفتم، ۱۳۸۵ ه.ش.
تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

روغن هسته انار

خواص روغن هسته انار

خواص روغن هسته انار روغن هسته انار پوست را تسریع می کند به این صورت …