سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / زفت چیست و خواص زفت

زفت چیست و خواص زفت

زفت چیست و خواص زفت کدام است
دو نوع زفت است : یکی زفت آبی ، سیاه و مایع که از تیره قیر است و در مرهم ها بکار می رود
دیگری زفت بیابانی و کوهی است و شیره درخت خرنوب و سایر درخت های صنوبری می باشد .
شیره زفت اول تر است و بعد که می پزند خشک می شود .

اما اکثر زفت نباتی از درخت خرنوب به دست می آید که آن را (قضم قریش )هم می خوانند . روغن این ماده تقریباً مانند قطران است .

خاصیت زفت:
خلط های غلیظ را می پزاند. زفت زداینده و گرمی بخش است . زفت ترش بیشتر رساننده و زفت خشکش بیشتر خشکاننده است و در مرهم ها بکار می رود .

زفت
زفت
زفت چاق کننده صورت و اعضای بدن است
مصرف آرایشی زفت: زفت سفیدی ناخن ها را می زداید . زفت خون را به سوی اندام ها جذب می نماید، زفت اندام ها را چاقمی کنند و به ویژه اگر مکرر زفت را بر اندام بچسبانند و هر باریکه یک دفعه و بزور آن را بر کنند

زفت را برای علاج ترک پا و سایر ترک ها بکار می برند .ضماد زفت در کم مویی مایه رویش مو می گردد .

مصرف زفت برای دمل و جوش : زفت و به ویژه زفت تر ورم سخت را نرم می کند زفت با آرد جو بر خنازیر گذارند مفید است . زفت را با کبریت یا پوست درخت خرنوب مخلوط کنند سرایت عارضه مورچه را باز می دارد و در علاج غده ها مفید است .

کاربرد زفت برای زخم و قرحه: علاج قوباء است زفت از زخم های گود گوشت بر می آورد ، به ویژه اگر با کوبیده کندر و عسل باشد در باز رویاندن گوشت مؤثرتر است

زفت تر و زفت خشک هر دو در تنقیه چرک های پلید قرحه اثر دارند . برای خشکانیدن زخم ها زفت خشک مؤثرتر است .

مصرف زفت برای مفاصل: زفت در مداوای ورم ماهیچه سودمند است

مصرف زفت برای سر: زفت خشک و ترش رویشگاه مژه ها را استوار می کند زفت در رویش مژه کمک می نماید و بیماری (دمعه ) را شفا می دهد . زفت زخم چشم را بر طرف می سازد و دید را تقویت می کند .

مصرف زفت برای سینه: زفت به ویژه اگر همراه بادام و شکر باشد در معالجه سرفه سرد و خشک ، سینه پهلو ، ذات الریه و برآوردن خون مفید است .

زفت رساننده است و اگر با روغن بادام باشد پخته گرداننده تر شود .

مصرف زفت برای اندام های دفعی: زفت ملین است و زیادش مسهل .در علاج ورم گرم و سخت روده ، زهدان و بیضه ها وارد کردن به بدن(آمپول-شیاف… ) با آن سودمند است .از داروهای زخم دهانه مثانه به شمار می آید

ترک های کنار مقعد را زفت بمالند خوب می شود .

زهرها : زفت در برابر زهرها مقاومت می کند و بر مارگزیده مالند مفید است

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت