سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان فیستول یا کیسه چرکى کنار مقعد

درمان فیستول یا کیسه چرکى کنار مقعد

فیستول یا کیسه چرکى کنار مقعد یا در حفره زیر استخوان دنبالچه
نامهای دیگر: کیست مویی, سینوس پیلونیدال, کیست پیلونیدال, سوراخ عفونی دنبالچه

گاه میکروب در فضاى زیر ستون مهره‏ ها بین مقعد و استخوان دنبالچه و گاهى در کنار مقعد متمرکز شده و کیسه چرکى درست مى‏ کند و این کیسه پر از چرک گاه داراى مقدارى موهاى برگشته و در آن قرار گرفته است که در این صورت آن را کیست موئى گویند و گاه بدون مو و ساده مى‏ باشد به‏ هرحال هرچند ماه یکبار عفونت زیاد مى‏ شود و دهان باز کرده مقدارى چرک از آن خارج مى‏ شود و ممکن است بطور موقت دهان آن بسته شده و بظاهر سالم بنظر برسد امّا پس از مدتى مجددا متورم و دردناک مى‏ گردد. بعضى از این فیستولها دهانه کوچکى دارند و مرتب از آن عفونت خارج مى‏ شود براى مداواى این فیستولها بدو طریق مى ‏توان عمل نمود یکى از طریق جراحى و برداشتن کلیه کیسه چرکى و دیگرى با روش سنتى.

درمان سینوس پیلونیدال:
درمان سینوس پیلونیدال زمانی که از سوراخ سینوس عفونت خارج می شود
روزی ۲ بار در جوشانده بابونه نشسته
و سینوس را روزی ۶ بار با پماد گیاهی تشنه داری(مواد تشکیل دهنده گیاه تشنه داری + سقز+ روغن حیوانی) پانسمان کرده
هفته ای ۲ بار روده ها را با مصرف جوشانده سنا و گل سرخ اسهالی کنید
و روزانه ۲ استکان عرق بابونه میل کنید
این روند درمانی را به مدت ۲ ماه ادامه داده تا به طور کامل بیماری برطرف شود

درصورت بسته بودن سوراخ های کیست مویی و جمع شدن عفونت از روش زیر استفاده شود

کیست مویی
کیست مویی
درمان فیستول یا کیسه چرکى کنار مقعد یا در حفره زیر استخوان دنبالچه در طب سنتی
در طب سنتى ابتدا لازم است پودر کافور و طباشیر را با سرکه روزى چند بار روى ورم یا کیسه چرکى بمالند تا ضد عفونى شده و از پیشرفت آن جلوگیرى و بهبود آن را تسهیل نماید

در ثانى مقدارى آرد جو و گل یا دانه ختمى و گل بابونه و برزک را پودر کرده با شیر درآمیزند بصورت خمیر نرمى شود چند نوبت روى آن بگذارند تا ورم نرم شود و دهان باز کند و عفونت از آن خارج گردد.

درصورتى‏ که پوست آن ضخیم باشد و بآسانى دهان باز نکند باید مقدارى نمک طعام را با زرده تخم‏ مرغ خانگى مخلوط کنند بصورت مرهم درآید از این مرهم هر نقطه‏اى که نرم‏تر باشد چند نوبت بگذارند تا دهان زخم را باز کند سپس مقدارى زاج سفید را خوب بکوبند پودر شود از این پودر به دهن باز شده زخم بریزند تا دهان زخم قبل از خارج شدن کل عفونت بسته نشود

سپس مرهمى که با کتیراى گون و گل ارمنى درست مى ‏شود با قدرى مرهم ابیض به‏طورى‏ که مرهم لعابى دو برابر و مرهم ابیض یک برابر را باهم مخلوط کرده در دهان زخم بگذارند تا عفونت را بیرون بکشد و خمیرى که از گل ختمى و آرد جو و غیره درست کرده ‏اند بالاى آن روى همه ورم بگذارند خمیر زخم را مى ‏رساند و مرهم عفونت را بیرون مى‏ کشد

پس از رسیدن چرک بتدریج از اطراف بملایمت بفشارند تا عفونت کلا از داخل کیسه چرکى خارج گردد پس از خارج شدن تمام چرک از مرهمى که با زفت و کندر و سرنج و روغن کنجد درست مى‏ شود و مرهم داخلیون نام دارد چند روز در دهان زخم بگذارند دهان زخم بسته مى ‏شود. امّا اگر احتمال وجود عفونت در داخل کیسه چرکى مى‏ رود لازم است که شحم حنظل را بجوشانند صاف کنند از آب صاف شده آنکه قدرى رقیق باشد با سرنگ چند روزى صبح و شب داخل زخم را شستشو کنند معمولا دهان زخم پس از تخلیه عفونت خود بهم مى ‏آید و بسته مى ‏شود اگر بسته نشد و عفونتى هم در بین نبود مى ‏توان از مرهم داخلیون استفاده نمود.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت