سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / فهرست واحدهای سنتی وزن در طب سنتی

فهرست واحدهای سنتی وزن در طب سنتی

فهرست واحدهای سنتی وزن در طب سنتی
دانستن واحد های سنتی و قدیمی وزن و معادل گرم آنها در طب سنتی بسیار اهمیت دارد
این واحد های سنتی و مقدار دقیق آنها برای ترکیب در نسخه های قدیمی طب سنتی مهم است
اثولوس: یک‏ ششم مثقال. معادل ۷۵۷۹۹/ ۰ گرم.

اوقیه: هفت و نیم مثقال. معادل ۱۰۹۶۹/ ۳۴ گرم.

بنادق: جمع بندقه.

بندقه: ۱ مثقال. معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم.

واحد وزن قدیمی
واحد وزن قدیمی
پارچه: قطعه ‏اى تقریبا به اندازه یک کف دست.

توله: ۱۲ ماشه. از قرن دهم هجرى قمرى تا قرن دوازدهم معادل ۰۵۰۴/ ۱۲ گرم.

جوزه: ۷ مثقال. معادل ۸۳۵۷۱/ ۳۱ گرم.

حبّه: یک و نیم شعیره. معادل ۰۹۴۷۵/ ۰ گرم.

دام: ۱۲ ماشه. معادل ۰۵۰۴/ ۱۲ گرم.

دام یخته: ۱۸ ماشه. و بعضى ۲۱ ماشه دانسته‏ اند.

دانک، دانق، دانگ: یک‏ ششم درهم. معادل ۵۳۰۶/ ۰ گرم.

درخم: ۱ مثقال. معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم.

درهم، درم: هفت ‏دهم مثقال. معادل ۱۸۳۵۷۱/ ۳ گرم.

ذراع: واحد طول. به اندازه فاصله بین سر انگشتان تا آرنج. معادل ۳۲۷۴۷۷/ ۴۹ سانتى‏متر.

ذرع: واحد طول، به معنى گز. معادل ۱۰۴ سانتى‏متر.

رتى: یک‏ششم از دانگ، یک سى و ششم از درهم. معادل ۰۸۸۴۳۵۲۷/ گرم.

رطل: ۹۰ مثقال. معادل ۳۱۶۲۷/ ۴۰۹ گرم.

ساعت: یک‏ بیست ‏وچهارم شبانه ‏روز. ۶۰ دقیقه.

شبر: وجب. فاصله بین انگشت خنصر و ابهام، زمانى که دست گشاده باشد. یک دوم ذراع شرعى معادل ۶۶۳۷۳۸۵/ ۲۴ سانتى‏متر. بنا بر آنکه ذراع شرعى معادل ۳۲۷۴۷۷/ ۴۹ سانتى‏متر باشد.

شمه: مقدار ناچیز و اندک از چیزى.

قیراط: یک‏ هجدهم مثقال. معادل ۲۶۵۳/ ۰ گرم.

گزمه: یک‏ چهارم مثقال. معادل ۱۳۶۹۸۹/ ۱ گرم.

ماشه: از قرن ۱۰ هجرى قمرى تا قرن ۱۲ هجرى قمرى. معادل ۰۰۴۲/ ۱ گرم.

مثقال: معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم.

ملعقه: ملعقه از داروهاى مایع سبک مانند عصاره میوه‏ ها به وزن ۱ مثقال، معادل ۵۴۷۹۵۸/ ۴ گرم. و ملعقه از داروهاى جامد به وزن ۲ مثقال، معادل ۰۹۵۹۲/ ۹ گرم.

ملعقه کبیر: ۴ مثقال. معادل ۱۹۱۸۳/ ۱۸ گرم.

نخود: یک بیست و چهارم مثقال. معادل ۱۸۹۴۹۸۲/ ۰ گرم.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

افسنطين‏

درمان ورم معده یا گاستریت با افسنطین‏

درمان ورم معده یا گاستریت با افسنطین‏ در طب سنتی طبیعت افسنطین‏ : گرم و …