سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / مروری بر خواص روغن های گیاهی

مروری بر خواص روغن های گیاهی

مروری بر خواص روغن های گیاهی
خواص روغن زیتون: گرم است و هرچه بیشتر گرم باشد بیشتر سک‏ زننده و بادآورست سنگینى و سفتى و تباه شدن دیگر روغن‏ ها را ندارد.

خواص روغن حیوانى (سمن): بالاترین ارزش خوراکى را در میان همه‏ ى روغن ‏ها دارد و سنگین‏ تر از دیگر روغن‏ هاست.

خواص روغن گردو: بسیار گرمازاست. نیروى آب‏ کنندگى بسیار بالایى را دارد.

خواص روغن نارگیل: گرم است و گرده را گرم مى‏ کند.

خواص روغن کرچک (خروع) : گرم و پاک‏ کننده‏ ى پى‏ ها از لیزى‏ هایى است که در آنها گرفتار مى‏ شوند.

خواص روغن بنفشه
خواص روغن بنفشه
خواص روغن بادام: میانه است. براى سینه و شش و پیش آبدان و گرده خوب است. در فرو روندگى کند است.

خواص روغن ترب: گرم و نرم ‏کننده و آب ‏کننده است و براى درد گوش از هواى فشرده و سرما سودمند مى ‏باشد.

خواص روغن بان‏ : گرم و نرم‏ کننده است.

خواص روغن سوسن: گرم است، آرام و نرم‏ کننده ‏ى پى‏ هاست، براى بیمارى‏ هاى زهدان نیز سودمند است.

خواص روغن نرگس: نیز این‏چنین است.

خواص روغن بنفشه: سرد و خواب‏ آور است.

خواص روغن نیلوفر: نیرومندتر از بنفشه است.

خواص روغن کدو: مانند آنهاست و نیز براى گرما و شب‏ زنده ‏دارى (بى‏ خوابى) خوب است.

خواص روغن گل سرخ: سرد است، براى سردرد و بیمارى ‏هاى از گرمى در سر خوب است.

همه روغن‏ها با از آنچه گرفته مى ‏شود، نسبتى دارند.

خواص روغن کست (قسط): گرم است و پى ها را گرم مى‏ کند و براى کرختى و لرزه (رعشه) خوب است.

خواص روغن سنبل‏ : گرم است. اگر روى شکمبه ‏ى سرد مالیده شود براى آن خوب است.

خواص روغن مصطکى: اگر بخشى از داروهاى مالیدنى روى شکمبه باشد، براى شکمبه ‏ى سرد، نیکوست.

خواص روغن آس: سرد است و نیروبخش موهاست.

خواص روغن همیشه بهار (خیرى): گرم است و نرم ‏کننده و آب‏ کننده است به ویژه زرد رنگ آن.

خواص روغن بلسان: بسیار گرم است، خردکننده ‏ى سنگ و کمک ‏کننده ‏ى به باردار شدن است.

منبع: رازى، محمد بن زکریا – مترجم: ذاکر، محمد ابراهیم، المنصوری فی الطب (ترجمه)، ۱جلد، دانشگاه علوم پزشکى تهران – تهران، چاپ: اول، ۱۳۸۷ ه.ش.
تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت