خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان کم خونی با شیره انگور

درمان کم خونی با شیره انگور

درمان کم خونی با شیره انگور
طبیعت شیره انگور: شیره انگور طبیعتى گرم و تر دارد.
خواص درمانى شیره انگور:
۱- شیره انگور درمان کننده کم خونی و خون‏ساز است، مقوى هاضمه مى ‏باشد، براى افراد مبتلا به آبله، سرخجه، ذات الجنب و ذات الصدر مفید است، در سرد مزاجان مقوى باه است و چاق کننده است، انسداد و گرفتگى مجارى عروق را باز مى ‏کند.


۲- شیره انگور اگر با سداب خورده شود براى صرع نافع است.

۳- شیره انگور اگر با افتیمون خورده شود وحشت و اضطراب و جنون را بهبود مى‏ بخشد.

۴-شیره انگور اگر با مغز قرطم خورده شود براى کنترل مخملک مفید است.

۵-شیره انگور اگر با انجیر و شنبلیله خورده شود براى سرفه مزمن و درد سینه مفید است.

۶- شیره انگور اگر با کمى زعفران خورده شود براى رفع اضطراب و غم و خشم شدید نافع است.

۷-شیره انگور اگر با شیر تازه و کمى بادام خورده شود براى رفع خفقان و ضعف احشاى داخل شکم بسیار نافع است.

۸- شیره انگور اگر با کمى سرکه مخلوط خورده شود براى یرقان و ضعف طحال مفید است.

۹- شیره انگور اگر با جوشانده جو مخلوط شده و میل شود براى خورد کردن سنگ کلیه و مثانه مفید بوده و بسیار مدّر مى‏ باشد.

۱۰- ضماد پخته شیره انگور با گل خطمى براى رساندن و سرباز کردن دمل مؤثر است.

تذکر: اسراف در خوردن شیره انگور باعث سوزاندن خون و موجب سردرد بخصوص در گرم‏ مزاجان مى‏ گردد.

مصلح شیره انگور: تخم ریحان و تخم خشخاش مى ‏باشد.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت