سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / درمان بزرگی طحال در طب سنتی

درمان بزرگی طحال در طب سنتی

درمان بزرگی طحال در طب سنتی
بزرگی طحال و ورم طحال
درمان ورم طحال در طب سنتی

پرهیزات برای درمان بزرگی طحال و ورم طحال :
کسانى که مى‏ خواهند طحال سالمى داشته باشند تا آنجا که ممکن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس، بادنجان، سیر، پیاز، خرما، عسل، گوشت مانده بایستى خوددارى کنند. در موقع پرى شکم از انجام کارهاى سنگین و سخت پرهیز کنند. از فریاد زدن‏هاى شدید و نعره کشیدن خوددارى نمایند، غذاهاى لطیف که براى کبد مفید است در اینجا نیز مؤثر است.

بیمارى‏ هاى شایع و معمول طحال‏
بیمارى‏ هاى طحال فراوان و از همه مهمتر بیمارى‏ هاى خونى است که باعث بزرگى طحال مى‏ شود. بیمارى‏ هاى عفونى نیز یکى از عوامل مهم در بزرگى طحال مى ‏باشد. سرطان‏ها و بیمارى‏ هاى مادرزادى مى ‏توانند طحال را بزرگ نمایند، بزرگى طحال اکثر اوقات با بزرگى کبد همراه است، کم‏خونى ‏ها که انواع و اقسام بیمارى‏ هاى خون را تشکیل مى‏ دهند اکثر اوقات‏ طحال را بزرگ مى ‏نمایند.
به‏ طور کلى غذاهاى سودازا براى طحال مناسب نیستند به ‏خصوص اگر طحال رنجور باشد هرچه براى تقویت کبد و آنچه براى زیان کبد گفته شد درباره طحال نیز صادق است. غیر از سنگ‏ها که در طحال سنگ دیده نشده است.

درمان ورم طحال در طب سنتی :‏
براى درد ناحیه طحال روزانه ۱۰ گرم تخم ترب را کوبیده در سکنجبین حل کرده صبح و عصر تا درد ادامه دارد میل نمایند.

براى درمان ورم طحال روزانه ۵ گرم مغز ناخنک، ۵ گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند تا از بین رفتن ورم این درمان را مى ‏توان ادامه داد.

در ورم طحال برحسب مزاج بیمار درمان انتخاب مى ‏شود. در گرم‏ مزاجان دادن آب کاسنى یا عرق آن روزى سه استکان یا آب بادیان و شکر (۱۰ گرم بادیان در ۲۰ گرم شکر براى یک روز).

گیاهان مفید در درمان ورم طحال و بزرگی طحال :
در بیمارى‏ هاى طحال آب فلوس و تاجریزى یا پوست هلیله زرد و سیاه‏دانه یا شاه‏تره یا تخم کشوث یا ریشه کاسنى یا آلوچه ورقانى یا آلوى معمولى یا تمر هندى یا طباشیره یا انیسون یا گل بنفشه یا گل سرخ، همه مفیدند (یک یا چندتاى آنها را انتخاب کرده روزى ۵ گرم صبح و ۵ گرم شب جوشانده میل نمایند).

اگر بیمار مبتلا به تب باشد یک عدد کدوى کوچک را پخته در سکنجبین حل کرده و میل نمایند.
تخم خرفه ۱۰ گرم نرم کوبیده در عرق کاسنى ریخته روزى سه استکان میل نمایند، یا تمر هندى، سکنجبین و تخم خرفه و مغز فلوس را باهم آمیخته به کار برند.

نسخه یک سایت بوعلی باب سلامتی برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
مغز فلوس ۵ گرم‏
تخم خرفه ۱۰ گرم‏
تمر هندى ۱۵ گرم‏
سکنجبین ۱۰۰ گرم‏
براى یک روز در سه نوبت میل کنند.

نسخه دوم سایت بوعلی باب سلامتی برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
ریشه ایرسا ۲۰ گرم‏
سداب ۵ گرم‏
زراوند طویل ۵ گرم‏
ریوند چینى ۵ گرم‏
افسنطین ۵ گرم‏
همه را نرم ساییده به مدت ۵ روز میل نمایند.

جالینوس عقیده دارد که جوشانده ریشه کبر با سکنجبین بهترین دارو براى ورم کبد و طحال است «۵ گرم ریشه کبر یا یک استکان سکنجبین».

محمد زکریاى رازى نیز چنین گفته است که «انجیر را شب در سرکه خیس کرده هر روز صبح ۷ عدد ناشتا میل نمایند».
سقراط نیز چنین گفته است «آنچه مطحول است، مهزل تن است و عکس آن نیز صادق است». یعنى آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغرکننده بدن است.

نسخه سوم سایت بوعلی باب سلامتی برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
۵ گرم بادیان و ۵ گرم تاجریزى را در یک استکان سکنجبین حل کرده صبح ناشتا میل نمایند.

نسخه چهارم سایت بوعلی باب سلامتی برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
ریشه کاسنى ۲۰ گرم‏
ریوند چینى ۵ گرم‏
تخم کشوث ۵ گرم‏
گل سرخ ۵ گرم‏
این مقدار جوشانده براى سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شیره تخم خیار، خربزه، کدو، هندوانه از هرکدام ۵ گرم اضافه نمایند بهتر است).

نسخه پنجم سایت بوعلی باب سلامتی برای درمان بزرگی طحال در طب سنتی :
کشمش ۲۰ گرم‏
ریشه شیریان ‏بیان ۱۰ گرم‏
شاه‏تره ۵ گرم‏
پر سیاوشان ۵ گرم‏
گل گاوزبان ۱۰ گرم‏
همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (این داروها براى مصرف چهار روز است).

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
منبع: صانعى، صفدر، نسخه شفا – گل و گیاه، ۱جلد، حافظ نوین – تهران، چاپ: شانزدهم، ۱۳۸۶ ه.ش.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

همچنین ببینید

تخم مرغ موجب بزرگى طحال

تخم مرغ موجب بزرگى طحال می شود زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگى طحال و …