خانه / اخبار روز طب سنتی / پاکسازی رحم از کیست با عرق فراسیون

پاکسازی رحم از کیست با عرق فراسیون

پاکسازی رحم از کیست با عرق فراسیون
فراسیون به گفته بوعلی سینا پاک کننده رحم و تخمدان از کیست و عفونت می باشد
فراسیون گیاهی از خانواده نعناییان است کمی تلخ‏ مزه است.
طبیعت فراسیون: گرم و خشک
خواص گیاه فراسیون : بازکننده، زداینده، راننده، گدازنده، تکه‏ کننده است.

خواص عرق فراسیون برای سر: افشره‏اش علاج درد همیشگى گوش است. گوش را از چرک پاک کند. منفذهاى بندآمده گوش را باز کند. درد کهنه گوش را دوا کند.
خواص عرق فراسیون برای چشم: افشره‏اش با عسل دید را تقویت مى ‏نماید.

خواص عرق فراسیون برای سینه: به وسیله خون برآوردن سینه و شش را مى‏ پالاید.

خواص عرق فراسیون برای اندام غدایی: در باز کردن بندآمدنیهاى کبد و سپرز بسیار مفید است.

خواص عرق فراسیون برای دستگاه تناسلی: حیض را بیرون ریزد و زهدان را مى ‏پالاید.

عرق فراسیون با نمک ضماد شود پادزهر سگ هار است.

تهیه و تنظیم از تیم پژوهشی بوعلی باب سلامتی
www.boalii.ir
منبع: ابن سینا، حسین بن عبد الله – مترجم: شرفکندى، عبد الرحمن، قانون (ترجمه شرفکندى)، ۸جلد، سروش – تهران، چاپ: دهم، ۱۳۸۹ ه.ش.
استفاده از مطالب سایت بدون ذکر منبع طبق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای مورد پیگیری قرار خواهد گرفت