ریشه ایرسا

ریشه ایرسا

درمان تنگی نفس با ریشه ایرسا

طبیعت ایرسا : گرم و خشک

خواص ریشه ایرسا :
خوردن دم‏کرده ۴۰ گرم ریشه ایرسا تازه آن در یک لیتر آب جوش براى رفع سختى تنفس،