سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / سردرد شقیقه‏ ای‏

سردرد شقیقه‏ ای‏

سردرد شقیقه‏ ای‏
این سردرد اکثرا در ناحیه شقیقه بوجود مى ‏آید سردرد شقیقه‏ ای‏ اکثرا نوبتى است و گاهى هم پیوسته مى‏ باشد و معمولا اسباب این سردرد اخلاط است درد گاهى بحدى مى‏ رسد که بیمار طاقت دست زدن به محل درد را ندارد.
در سردرد شقیقه‏ ای ‏ابتدا باید مشخص شود خلطى که اسباب سردرد شده گرم است یا سرد. معمولا سردرد شقیقه‏ ای‏ نوبتى یا قطع و وصل شونده سرد مزاج‏اند اما اگر پیوسته و مستمر باشند و یکسره درد وجود داشته باشد و قطع و وصل نشود مزاج آن گرم است و این درد مداواى دردهاى مستمر را دارا مى ‏باشد.

سردرد شقیقه ای
سردرد شقیقه ای

اگر سردرد نوبتى باشد بهتر است قبل از هر چیز بدن تنقیه شود و اخلاطى که سبب بروز سردرد مى‏ شود از بدن خارج گردند. مداواى سردرد شقیقه‏ غیر مستمر تقریبا مشابه مداواى سردردهاى سرد مزاج مى‏ باشد.

گاهى سردرد شقیقه‏ جزء دردهاى عصبى یا میکرنى مى‏ باشد در این صورت باید علاج آن درد شود تا درد شقیقه هم به تبع آن قطع شود. از داروهاى خوراکى منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج براى آنان که درد مستمر ندارند لازم است همچنین از داروهاى ضمادى‏ براى درد شقیقه یکى روغن قسط است که بدستور زیر درست مى ‏شود.

(در جوامع بشرى هرچه زندگى ماشینى بیشتر گردد این نوع سردرد نیز افراد بیشترى را مى‏ گیرد. سردرد میکرنى سرد مزاج است.)

درمان سردرد شقیقه‏ ای‏:
– قسط صد گرم، سلیخه (پوست ضخیم دارچین) و فلفل سیاه و عاقرقرحا و فرفیون از هرکدام چهل و پنج گرم، جند بیدستر پنجاه گرم مجموع را قدرى بکوبند و با قدرى آب بجوشانند تا تقریبا نصف آب بخار شود و نصف دیگر باقى بماند صاف کنند و به آب صاف شده حدود دو کیلوگرم روغن زیتون یا روغن کنجد اضافه نمایند و مجددا بجوشانند تا آب بخار شود و روغن باقى بماند، روغن حاصل را روغن قسط گویند
این روغن براى ضماد در محل درد شقیقه و یا عصابه و سردردهاى سرد مزاج مفید است

– افرادى که درد شقیقه دارند مى‏ توانند مقدارى صمغ عربى و تریاک و زعفران را بکوبند پودر شود از پودر حاصل با گلاب خمیر کنند و بر شقیقه یا پیشانى بگذارند. (صمغ عربى پنج گرم تریاک ۵/ ۲ گرم و زعفران یک گرم)

– یکى از داروهاى خوراکى که براى سردردهاى سرد مزاج و درد شقیقه مفید است خوردن جوشانده مرزنجوش و مومیاى مکى اصل مى‏ باشد بدین طریق که مقدارى مرزنجوش را بجوشانند و چند روز یک حبه مومیائى را با مقدارى از جوشانده مرزنگوش بخورند و مدتى ادامه دهند.

-در بعضى از سردردهاى میکرنى و سرد مزاج که بیشتر پشت گردن را مى ‏گیرد اگر مقدارى زیره را بکوبند و با تخم مرغى که آب‏پز و سفت درست کرده ‏اند مخلوط کرده و مجددا با روغن حیوانى سرخ کنند و گرماگرم در پارچه‏ اى ریخته و روى محل درد پشت گردن بگذارند در تسکین درد اثر قابل توجهى دارد

تهیه و تنظیم از طب سنتی بوعلی
منابع: خسروى، سید مهدى، طب سنتى خسروى: درمان بیماریهاى مختلف با گیاهان دارویى و مواد طبیعى، ۱جلد، برکت کوثر – همدان، چاپ: اول، ۱۳۸۸ ه.ش.

همچنین ببینید

زالو درمانی

روش درمان انواع سردرد با زالو درمانی

روش درمان انواع سردرد با زالو درمانی زالو درمانی یکی از بهترین روشهای درمان سردرد …