سرخط خبرها
خانه / اخبار روز طب سنتی / روش تشخیص مزاج مغز

روش تشخیص مزاج مغز

دلیل تشخیص مزاج مغز:
تشخیص مزاج مغز یکی از اصول اولیه درمان بیماریهای مغز و سردرد ها می باشد که طبیب برای دارو دادن به بیمار نیازمند تشخیص مزاج مغر است
اینک به انواع سوءمزاج‏هاى مغزى توجه فرمائید که مستقیما از کتاب قانون نوشته دانشمند شهیر جهان اسلام حضرت شیخ الرئیس بوعلى سینا نقل مى‏ گردد:
۱- علامت سوء مزاج گرم مغز
سرعت رویش موى بچه در زهدان در حالت جنینى، یا در نخستین مرحله ولادت. موى از اوّل سیاه باشد یا بعد از زعفرانى بودن زود سیاه گردد. پیچش مو، زود طاس شدن، پیر شدن سر به سرعت، گرانى سر از سبب‏هایى مانند بوى و همانند آن، آزار دیدن از بوى تند، کم‏خوابى و سبک‏خوابى، پیدایش رگ‏هاى چشم، تا اندازه‏اى زرنگى نوزاد، زود تغییر دادن تدبیر و تصمیم که حال کودکان است و مى‏توان از راه لمس کردن، سرخى‏رنگ، پختگى فضولات که ریزش مى‏کنند یا رانده مى‏شوند و اعتدال قوام شخص نسبت به خودش، دلایل گرمى مزاج مغز را بدست آورد.

Brain
Brain
۲٫ کسى که مغزش سردمزاج است‏
فضولات زیاد بیرون مى‏دهد، لیکن براى دلیل قرار دادن فضولات باید شرایطى را در نظر گرفت. صافى مو، کم‏سیاهى مو، زود سپید شدن مو، بسیار آسیب‏پذیرى از بلاها، جریان مواد آبکى از دماغ و نزول آنها در حد زیاد، از کمترین سببى به زکام مبتلا شدن، ناپیدایى رگ‏هاى چشم، خواب زیاد، صورتش به خواب‏آلوده مى‏ماند، پلک‏هایش به کندى مى‏جنبند، بر تصمیمات خود همانند پیران ثابت است. این‏ها همه از علامات سوء مزاج سرد مغز است.

۳٫ کسى که مزاج مغزش به خشکى روى آورده است‏
گدار فضولاتش پاکیزه، حواسش صاف، تاب بیدارى زیاد دارد، مویش نیرومند، در مرحله اوّلیه عمر” که دودى‏مزاج است” مویش به سرعت روید، زود طاس مى‏شود، موى پیچیده دارد.

۴٫ کسى که مغزش ترمزاج است‏
مویش صاف، به سرعت مى‏روید و دیر طاس مى‏شود، حواسش تیره است، زائده‏هایش زیاد، نزله‏هایش زیاد و خوابش گران است.

۵٫ کسى که مغزش مزاج گرم و خشک دارد
فضول ندارد، حواسش صاف است، در بیدار ماندن خوددار است، کم‏خواب است در اوایل عمرش، مویش به سرعت مى‏روید و موى قوى دارد و رنگ مویش سیاه و پرچین و شکن است و بسیار زود طاس مى‏شود. اگر سرش را لمس کنى گرم و خشک است و رنگ پوست سرش به سرخى مى‏زند، رنگ چشمش نیز به سرخى‏مایل است. در تصمیم‏گیرى دو دل است و در شروع کار شتابان است. زودفهم است و حافظه‏اى خوب دارد. کنش‏هاى روانى‏اش به سرعت انجام مى‏گیرد.

۶٫ کسى که مغزش مزاج گرم و تر دارد
به شرطى که گرم و ترى مزاج مغز بسیار بسیار از اعتدال دور نشده باشد، رنگ رخساره زیبا، رگ‏ها نمایان، فضولش زیاد و پخته، موى صاف و مایل به زعفرانى و دیر طاس مى‏شود. گرمى و ترى بر او زود روى آرند و اگر گرم و ترى مزاج مغزش بسیار از اعتدال دور شده باشد در معرض حمله بیمارى‏هاى متعدد قرار مى‏گیرد.
بیمارى‏هایى که گوهر گندیده دارند، زود بر او روى مى‏آورند. از گرما و سرما زود بیمار مى‏شود. حواسش گران و تیره است، دیدش ناتوان است و همواره مى‏خوابد و خواب‏هاى پریشان مى‏بیند.

۷٫ کسى که مزاج مغزش سرد و خشک است‏
در لمس کردن سر سرد است، رنگش متغیر و رگ‏هاى سر و چشمانش ناپیداست. مویش به کندى روید، رنگ مویش سرخ مایل به سپیدى و نازک است، دیر طاس مى‏شود و به ویژه اگر خشکى بر سردى چیره نباشد از سردى‏آورها زیان بیند. بنابه شروطى که ذکر شد، تا جوان است حواسش صاف است و اگر پیر شد به زودى حواسش ناتوان مى‏شود، خرف مى‏شود و پیرامون‏هاى سرش ترنجیدگى و خشک‏شدگى و گندیدگى روى مى‏دهد. زود پیرى به سراغش مى‏آید، صحبتش در هم برهم است. گاهى سرش سبک و مجراهاى سر بازند و گاهى سرگران و مجراها بند آمده‏اند.

۸- کسى که مزاج مغزش سرد و تر است‏
بسیار مى‏خوابد و خوابش گران است. حواسش پرت است، تنبل و گران‏خیز است، زوائد زیاد از سرش سرازیر است، دیر طاس مى‏شود و زود به نزله مبتلا مى‏ گردد.

علل به وجود آمدن سرطان در مغز :
در تنظیم داروهاى علاج تومور براى ورود به نحوه معالجه تومورهاى مغز شناخت مزاج مغز بیمار ضرورى است. چه تومور از جاى دیگر به مغز سرایت کرده باشد و یا از خود مغز باشد، در آن حالت علامت‏هایى از مغز صادر مى‏شود که سوء مزاج را از آن مى‏توان شناخت. براى فهم بهتر معنى سوء مزاج‏ها باید به چند نکته توجه نمود:

براى خلق بیمارى در بدن انسان دو عامل ضرورى است:
۱) یکى بستر یا زمینه بیمارى که عبارت از خلط حاکم بر بدن انسان و عضو مورد نظر است که از تبادل مزاج‏ها و خلط حاصل از هضم غذا در بدن در تبادل با مزاج غالب ایجاد و بر بدن در تمامى عروق، بافت‏ها و آوندها و لنف‏ها چیره مى‏شود. ممکن است علاوه بر خلط حاکم بر کل بدن، خلط خاصى بر عضو آسیب دیده غالب شود که با آن خلط کلى غالب بر تمام بدن تفاوت داشته باشد.

۲) عامل غیر خلطى بیگانه‏
این عامل یا ویروس و میکروب و یا تومور و غده و یا انسدادى از مواد رسوبى ناشناخته است که در عروق و راه‏هاى ارتباطى عضو آسیب‏زده وارد شده و با عملکرد خود در سیستم طبیعى عضو مربوطه اختلال ایجاد نماید. بیمارى‏هاى تفرق اتصال نیز از جمله عوامل بیمارى‏زا هستند که به عنوان عامل غیر بستر یعنى عامل دوم بیمارى‏زایى مطرح مى‏باشند که از بحث این کتاب خارج است.
جمع این دو عامل در بدن براى خلق بیمارى لازم و ملزوم یکدیگر است. توجه به این دو عامل براى پزشک حائز اهمیت فراوان است چرا که تجویز دارو بدون شناخت این دو عامل بدرستى امکان‏پذیر نمى‏باشد. بستر بیمارى تحت عنوان سوء مزاج مورد بررسى قرار مى‏گیرد. مبحث فعلى که بیمارى تومورهاى مغزى است ما را بر آن مى‏دارد که علامت‏هاى سوء مزاج مغز را بشناسیم. تاکنون انواع تومورهاى بیمارى‏زا در مغز و عملکرد آن را با استناد به تحقیقات دانشمندان شهیر علم سرطان‏شناسى بررسى کردیم

تا اینجا علامت‏هاى سوء مزاج را که همراه با ماده خلطى باشد بررسى کردیم، حال به علامت‏هاى سوء مزاج مغز که بدون ماده خلطى باشد مى‏پردازیم. گواینکه در شناخت تومورهاى مغزى و حالات مغز در تقابل با تومورها همواره در اکثر انواع تومورها سوء مزاج همراه با ماده خلطى است، لیکن در مواردى برخى از تومورهاى مغز بدون ماده خلطى در سر رشد مى‏کنند که اغلب نسبت به تومورهاى داراى ماده خلطى یا تومورهایى که در بستر سوء مزاج داراى ماده خلطى سر ایجاد مى‏شوند، کم خطرتر و خوش‏خیم‏ ترند. در علاج این تومورها پخته شدن تومور لازم است تا با داروهاى مناسب پاره‏ پاره شده و به نسوج مرده یا خیلى ضعیف تبدیل شوند و از راه‏هاى خروجى مانند بینى و مسامات پوست سر خارج شوند و مغز از وجود آنها خلاصى یابد.

برگرفته از کتاب قانون و انتشار مطلب مزاج شناسی مغز برای اولین بار در اینترنت توسط محققین گروه بوعلی باب سلامتی

همچنین ببینید

تعریف مزاج و روش تشخیص مزاج

شناخت مزاج مرد و زن

اندر شناختن مزاج مردان و زنان‏ مزاج مردان به قیاس با مزاج زنان گرم و …