خانه / اخبار روز طب سنتی / قرص آگنوگل و درمان اختلالات قاعدگی

قرص آگنوگل و درمان اختلالات قاعدگی

موارد مصرف قرص آگنوگل:
قرص آگنوگل اختلالات یائسگی و گرگرفتگی را درمان می کند
قرص آگنوگل اختلالات قاعدگی( آمنوره ثانوی ، خون ریزیهای رحمی) رو برطرف می کند
قرص آگنوگل اختلالات قـبـل از قـاعـدگـی ( سـردرد ، طـپـش قـلـب ، سـرگـیـجـه ) را بهبود می بخشد
قرص آگنوگل درد پستان ، گالاکتوره ، نازائی به علت هایپرپرولاکتینمی ، تنظیم قاعدگی را درمان می کند

قرص گیاهی آگنوگل
قرص گیاهی آگنوگل

مقدار مصرف قرص آگنوگل:
روزی ۱ قرص آگنوگل بعد از غذا . این مقدار ممکن است در چندین ماه متوالی تا بهبود علائم حتی در زمان خونریزی ماهیانه مصرف گردد . برای برطرف کردن علائم یائسگی روزی یک قرص آگنوگل مصرف میشود .

موارد منع مصرف قرص آگنوگل:
قرص آگنوگل نباید همراه باداروهای پروژسترونیوقرصهای ضدآبستنی مصرف شود .

عوارض جانبی قرص آگنوگل :
به ندرت خارش ، بثورات کهیری شکل ، تهوع ، اختلالات گوارش ، اکنه دیده میشود .

مصرف قرص آگنوگل در حاملگی و شیردهی :
توصیه نمی گردد.

تداخلات داروئی قرص آگنوگل :
همراه با انتاگونسیت های دوپامین نبایدمصرف گرددزیرا اثرآنراکاهش می دهد.

ترکیبات قرص آگنوگل:
هرقرص روکـــــش دار محتوی عصاره خشک میوه گیاه پنــــــج انـــگشت (Vitex –agnus castus) به میزان ۴/۸ – ۳/۲میلیگرم می باشد.

آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر قرص آگنوگل:
گیاه پنج انگشت ، گیاهی است با خاصیت فیتواستروژنیک که درحین یائسگی بکار میرود . امروزه معلوم شده است که مواد موثره این گیاه با تاثیر روی هیپوفیز ترشح پرولاکتین را کاهش میدهد . این اثر منجر به تحریک هورمونهای گونادوتروپ FSH و LH میشود که در درمان اختلالات قاعدگی مفید است . بررسی های انجام شده توسط چندین گروه تحقیقاتی نشان داده است که عصاره این گیاه پیوند گیرنده های استروژن میشود و دارای اثر استروژنیک است . این گیاه قادر است گرگرفتگی ، احتباس مایعات ، افسردگی و دیگر علائم یائسگی را برطرف سازد . زیادی ترشح پـرولاکـتـیـن ممکن است موجب تورم و درد پستان شود
. مطالعات نوین نشانداده اند که مـیــوه گیـاه پنج انگشت سطح خونی پرولاکتین را از طریق اثر روی گیرنده های دوپامین کاهش میدهد
. عصاره گیاه پنج انگشت همچنین بطور مفیدی اختلال فاز لوتئینی را برطرف می سازد . این اختلال شدن دوره سیکل قاعدگی میشود که بـعـلت ناکافی بـودن تـرشـح پروژسترون بوجود می آید و این حالت از کم کاری جسم زرد حاصل میگردد. ترشح پرولاکتین از لب قدامی هیپوفیز توسط دوپامین کاهش می یابد و هورمون آزاد کننده تیروکسین(TRH) ترشح آنرا تحریک می نماید . در مطالعات بالینی متعدد ، نشانداده شده است که عصاره میوه گیاه پنج انگشت سندرم پیش قاعدگی ، بخصوص التهاب و درد پستان را برطرف می سازد

مواد موثر قرص آگنوگل:
فلاونوئیدها ( کاستیسین ، پن دولتین ،کریزوفانول D )، الکالوئیدها ( ویتیسین ، ایریدوئید های آکوبین و اگونوزید) .ویتکسین و ایزو ویتکسین از مهمترین فلاونهای محلول درآب هستند

منبع:شرکت گل دارو