خانه / اخبار روز طب سنتی / علائم دموى مزاج ها

علائم دموى مزاج ها

علائم دموى مزاج ها
در افراد دموی مزاج گردش خون خیلى تند و سریع است
دموی مزاج ها پوست بدنشان سرخ و رنگین و گرم است
مخاطهاى دموی مزاج ها قرمز (مثل چشمان و زبان) عروق بدنشان باز و متسع دارند
دموی مزاج ها نبض کامل و پر دارند

علائم دموى مزاج ها
علائم دموى مزاج ها

دموی مزاج ها اشتها فراوان و خوبی دارند
دموی مزاج ها خواب عمیق و راحت حرکاتشان وسیع است
دموی مزاج ها دست‏ها چاق و کف دست‏هایشان گرم است.

کاری از گروه بوعلی باب سلامتی